Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Mosiahs Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 22
Der lægges plan om at afkaste lamainternes åg - Gideons forslag - Lamaniterne bliver drukket fulde - Folket, der er i fangenskab, undslipper og vender tilbage til Zarahemla - Slutningen på Zeniffs optegnelser.
1 * Og Ammon og kong Limhi begyndte at rådføre sig med folket om, hvordan de skulle befri sig for trældom, og de lod hele folket samles, og dette gjorde de, så de kunne høre folkets mening om sagen.
2 * Og de kunne ikke finde nogen anden udvej til at befri sig for trældom end at tage deres kvinder og børn samt flokke og hjorde og telte og begive sig ud i ørkenen, thi lamaniterne var så talrige, at det var umuligt for Limhis folk at kæmpe med dem og tænke på at befri sig fra slaveriet ved sværdet.
3 * Og nu trådte Gideon frem og stod for kongen og sagde til ham O, konge, du har mange gange lyttet til mine ord, når vi har kæmpet med vore brødre, lamaniterne.
4 Og nu, o konge, hvis du ikke har fundet, at jeg var en unyttig tjener eller om du hidtil har lyttet til nogle af mine ord, og de har været dig til nytte, da ønsker jeg, at du også denne gang vil lytte til mine ord, og jeg vil være din tjener og udfri dette folk af trældom.
5 Og kongen gav ham lov til at tale. Og Gideon sagde til ham:
6 Læg mærke til porten i muren på den anden side af byen. Lamaniterne og de lamanitiske vagtposter er fulde om natten; lad os derfor udstede en bekendtgørelse til hele folket om, at de skal samle deres flokke og hjorde, så de kan drive dem ud i ørkenen om natten.
7 Og jeg vil gå efter din befaling og betale den sidste skat af vin til lamaniterne, og så bliver de fulde, og vi vil gå gennem den hemmelige udgang til venstre for lejren, når de bliver fulde og falder i søvn.
8 Således vil vi drage ud i ørkenen med vore kvinder og børn, vore får og vort kvæg, og vi vil drage omkring Shiloms land.
9 * Og kongen lyttede til Gideons ord.
10 Og kong Limhi lod sit folk samle kvæget sammen, og han sendte vinskatten til lamaniterne, og han sendte endnu mere vin til dem som en gave, og de drak rigeligt af vinen, som kong Limhi sendte dem.
11 * Og kong Limhis folk drog ud i ørkenen om natten med deres flokke og hjorde, og de gik omkring Shiloms land i ørkenen og tog retning henimod Zarahemlas land, idet de blev vejledt af Ammon og hans brødre.
12 Og de medtog alt deres guld og sølv og alle kostbarheder, som de kunne føre med sig og ligeledes deres forråd, og de fortsatte deres vandring ud i ørkenen.
13 Og efter at de havde været mange dage i ørkenen, kom de til Zarahemlas land og sluttede sig til Mosiahs folk og blev hans undersåtter.
14 Og Mosiah modtog dem med glæde, og han tog også imod deres optegnelser og de optegnelser, der blev fundet af Limhis folk.
15 Da lamaniterne erfarede, at Limhis folk var draget ud af landet om natten, sendte de en hær ud i ørkenen for at forfølge dem.
16 Og efter at de havde forfulgt dem i to dage, kunne de ikke følge deres spor længere; og derfor fo'r de vild i ørkenen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3