Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Mosiahs Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 16
Abinadi fortsætter med at profetere - Kristus den eneste Forløser - Opstandelsen og dommen.
1 * Og efter at Abinadi nu havde talt disse ord, strakte han hånden ud og sagde: Den tid skal komme, da alle skal skue Herrens frelse, da hver slægt, stamme, tungemål og folk skal se øje til øje og skal bekende for Gud, at hans domme er retfærdige.
2 Og da skal de ugudelige kastes ud, og de skal have grund til at jamre og til tænderskæren og til at hyle og græde, og altsammen, fordi de ikke vil lytte til Herrens røst; derfor forløser Herren dem ikke.
3 Thi de er kødelige og djævelske, og djævelen har magt over dem, ja, den gamle slange, der forførte vore første forældre og var årsagen til deres fald, hvad der igen var årsag til, at hele menneskeslægten blev kødelig, sanselig og djævelsk og i stand til at skelne mellem godt og ondt, og djævelen underkastet.
4 Således blev alle mennesker fortabt, og de ville have været fortabt for evigt, dersom Gud ikke forløste sit folk fra deres fortabte og faldne tilstand.
5 Men husk på, at den, der fremturer efter sin egen kødelige natur og fortsætter på syndens veje og sætter sig op mod Gud, forbliver i sin faldne tilstand, og djævelen har helt magten over ham. Derfor er hans tilstand, som om der ingen forløsning havde været, idet han er en fjende af Gud; og djævelen er ligeledes en fjende af Gud.
6 Og dersom Kristus nu ikke var kommet til verden - idet vi taler om tilkommende ting, som om de allerede var sket - kunne der ikke have fundet nogen forløsning sted.
7 Og dersom Kristus ikke var opstået fra de døde eller havde sønderrevet dødens bånd, så graven ikke skulle have nogen sejr eller døden nogen brod, kunne der ikke have fundet nogen opstandelse sted.
8 Men der er en opstandelse; derfor har graven ingen sejr, og dødens brod er opslugt i Kristus.
9 Han er verdens lys og liv, ja et lys, som er evigt, som aldrig kan formørkes, ja, og et liv, som er evigt, så at der ikke mere hersker død.
10 Selv dette dødelige skal iføres udødelighed, og denne forkrænkelighed skal iføres uforkrænkelighed og skal komme til at stå for Guds domstol for at blive dømt af ham efter deres gerninger, hvad enten de er gode eller slette.
11 Dersom de er gode, til opstandelse til evigt liv og lyksalighed, og dersom de er slette til opstandelse til evig fordømmelse, eftersom de overgives til djævelen, der har underlagt sig dem, hvad der er fordømmelse.
12 Thi de vandrede efter deres kødelige begær og attrå og påkaldte aldrig Herren, da barmhjertighedens arme var udstrakt til dem; thi barmhjertighedens arme var udstrakt til dem, men de ville ikke; de blev advaret om deres synder, og dog ville de ikke holde op med dem, og de fik befaling til at omvende sig, men de ville alligevel ikke.
13 Og burde I nu ikke skælve og omvende jer fra jeres synder og erindre, at kun i og ved Kristus kan I blive salige!
14 Dersom I derfor lærer Moseloven, lær da også, at den er en afbildning af de tilkommende ting.
15 Lærer dem, at forløsning kommer ved den Herre Kristus, som selv er den evige Fader. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3