Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Mosiahs Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 15
Abinadis profeti - Gud selv skal komme ned og forløse sit folk - Hvorfor Jesus Kristus kaldes Faderen og Sønnen.
1 Og nu sagde Abinadi til dem: Jeg ønsker, at I skal forstå, at Gud selv skal komme ned blandt menneskenes børn og skal genløse sit folk.
2 Og da han bor i kødet, skal han kaldes Guds Søn, og eftersom han har underkastet kødet Faderens vilje, er han Faderen og Sønnen.
3 Faderen, fordi han var undfanget ved Guds kraft; og Sønnen på grund af kødet; således bliver han Faderen og Sønnen.
4 Og de er een Gud, himlens og jordens evige Fader.
5 Og således bliver kødet ånden underdanig eller Sønnen Faderen, som er een Gud, der udholder fristelse og ikke giver efter for fristelsen, men lader sig spotte og hudstryge og kaste ud og fornægte af sit folk.
6 Og efter alt dette, efter at have gjort mange kraftige undergerninger blandt menneskenes børn, skal han føres hen, som Esajas sagde, som et får er stumt for den, som klipper det, så oplod han ikke sin mund.
7 Ja, således skal han blive bortført, korsfæstet og dræbt, idet kødet bliver underkastet døden, og Sønnens vilje er opslugt i Faderens vilje.
8 Og således bryder Gud dødens bånd, vinder sejr over døden og giver Sønnen magt til at gå i forbøn for menneskenes børn.
9 Han farer op til himlen og har inderlig barmhjertighed og er fuld af medlidenhed med menneskenes børn, idet han står mellem dem og retfærdigheden, thi han har brudt dødens bånd og påtaget sig deres synder og overtrædelser og genløst dem og tilfredsstillet retfærdighedens krav.
10 Og nu siger jeg til jer: Hvem skal forkynde om hans slægt? Se, jeg siger jer, at når hans sjæl gøres til et skyldoffer, skal han se sit afkom. Og nu, hvad siger I? Og hvem skal hans afkom være?
11 Se, jeg siger jer, at de, der har hørt profeternes ord, ja alle de hellige profeter, som har profeteret om Herrens tilkommelse, ja, alle, som har givet agt på hans ord og troet, at Herren ville forløse sit folk og har set hen til den dag for at få syndsforladelse, er dem, siger jeg, der er hans afkom eller arvinger til Guds rige.
12 Thi det er dem, hvis synder han har båret, det er dem, for hvem han er død for at forløse dem for deres overtrædelser. Og er de ikke hans afkom?
13 Ja, og er profeterne det ikke, hver og en, som har åbnet munden for at profetere, og som ikke er faldet i overtrædelse; jeg mener alle de hellige profeter lige siden verdens begyndelse? Jeg siger jer, at det er hans afkom.
14 Og det er dem, der har forkyndt fred og forkyndt glade tidender om det gode, som har forkyndt frelse og sagt til Zion: Din Gud regerer.
15 Og hvor liflige er på bjergene glædesbudets fodtrin!
16 Og atter, hvor liflige på bjergene er glædesbudets fodtrin, som endnu forkynder fred!
17 Og atter, hvor liflige på bjergene er ikke glædesbudets fodtrin, som herefter skal forkynde fred, ja, fra nu af og for evigt!
18 Jeg siger jer, at dette er ikke alt; thi, hvor liflige på bjergene er ikke glædesbudets fodtrin, som bærer godt budskab, som er fredens stifter; ja, Herren selv, som har genløst sit folk, ja, han, som har skænket sit folk frelse.
19 Thi var det ikke for den forløsning, han har gjort for sit folk, og som var beredt fra verdens begyndelse; ja, jeg siger jer, var det ikke for dette, da måtte alle mennesker omkomme.
20 Men se, dødens bånd skal sønderrives, og Sønnen regerer og har magt over de døde; derfor tilvejebringer han de dødes opstandelse.
21 Og der kommer en opstandelse, en første opstandelse, ja en opstandelse for dem, som har været, som er og som vil blive lige til Kristi opstandelse; thi således skal han kaldes.
22 Og alle profeterne og alle, der har troet på deres ord og alle som har holdt Guds bud, skal komme frem i den første opstandelse; derfor er de den første opstandelse.
23 De oprejses for at bo hos Gud, som har forløst dem; således ejer de det evige liv gennem Kristus, som har brudt dødens bånd.
24 Og det er dem, der har del i den første opstandelse, og det er dem, der er døde i uvidenhed, før Kristus kom, eftersom frelse ikke blev forkyndt for dem. Og således forløser Herren disse, og de har del i den første opstandelse eller har evigt liv; thi de er genløst af Herren.
25 Små børn ejer ligeledes det evige liv.
26 Men frygt og skælv for Gud, for I bør skælve; thi Herren forløser ikke sådanne, som strider mod ham og dør i synd, og alle, der er omkommet i synd lige siden verdens begyndelse, og som forsætligt har stridt mod Gud, som har kendt Guds bud og ikke villet holde dem, det er dem, der ikke har del i den første opstandelse.
27 Burde I derfor ikke skælve? Thi frelse bliver ikke sådanne til del, thi Herren har ikke forløst sådanne, og Herren kan heller ikke forløse sådanne, for han kan ikke fornægte sig selv, han kan ikke fornægte retfærdigheden, når den stiller sine krav.
28 Og nu siger jeg jer, at den tid skal komme, da Herrens frelse skal forkyndes for alle slægter, stammer, tungemål og folk.
29 Ja, Herre, dine vægtere skal opløfte deres røst; med forenet røst skal de synge sammen; thi de skal se øje til øje, når Herren skal genbringe Zion.
30 Bryd ud til hobe i jubel, Jerusalems tomter! Thi Herren har trøstet sit folk, har genløst Jerusalem.
31 Herren blotter sin hellige arm for al folkenes øjne, og alle jordens ender skal skue frelsen fra vor Gud.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3