Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Mosiahs Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 12
Abinadi bliver kastet i fængsel for sin fordømmelse af ugerningsmænd - De falske præster sidder til doms over ham - De bliver beskæmmet.
1 * Og efter to års forløb kom Abinadi forklædt iblandt dem, så de ikke kendte ham, og han begyndte at profetere mellem dem og sagde: Herren har befalet mig og sagt: Abinadi, gå og profeter for dette mit folk; thi de har forhærdet deres hjerter mod mine ord, de har ikke omvendt sig fra deres onde gerninger, hvorfor jeg vil hjemsøge dem i min vrede, ja, i min strenge vrede vil jeg hjemsøge dem i deres synder og vederstyggeligheder.
2 Ja, ve denne slægt! Og Herren sagde til mig: Udræk din hånd og profetér og sig: Så siger Herren: Det skal ske, at denne slægt på grund af dens misgerninger skal bringes i trældom og slås på kinden og skal fordrives af menneskene og slås ihjel, og gribbene og hundene og de vilde dyr skal æde deres kød.
3 Og det skal ske, at kong Noas liv ikke skal sættes højere end et klædebon i en hed ovn; thi han skal vide, at jeg er Herren.
4 * Og jeg vil hjemsøge dette mit folk med svære plager, ja med hungersnød og med pest, og jeg vil give dem grund til at hyle den ganske dag.
5 Ja, jeg vil lade tunge byrder komme på deres skuldre, og de skal drives som et stumt æsel.
6 * Og jeg vil sende hagl iblandt dem, og den skal slå dem, og de skal også blive hjemsøgt af østenvind, og insekter skal også plage deres land og fortære deres afgrøder.
7 Og de skal blive hjemsøgt af stor pest, og alt dette vil jeg gøre på grund af deres synder og vederstyggeligheder.
8 * Og dersom de ikke omvender sig, vil jeg udrydde dem helt af jordens kreds; dog skal de efterlade sig en optegnelse, og jeg vil bevare den for andre slægter, som skal bo i landet; ja, alt dette vil jeg gøre for at afsløre dette folks vederstyggeligheder for andre slægter. Og Abinadi profeterede meget imod dette folk.
9 Og de blev vrede på ham, og de greb ham og førte ham bunden for kongen og sagde til kongen: Vi har her ført en mand for dig, som har profeteret grimme ting om dit folk og siger, at Gud vil udrydde dem.
10 Og han profeterede også grimme ting om dit liv og siger, at dit liv skal blive som et klædebon i en brændende ovn.
11 Og atter siger han, at du skal være som et strå, ja, som et tørt strå på marken, der bliver overrendt af dyrene og trådt under fode.
12 Og atter siger han, at du skal være som blomsterne på en tidsel, der, når de er i fuld blomst, føres ud over hele landet, når vinden blæser, og han påstår, at Herren har talt det. Og han siger, at alt dette skal komme over dig for dine misgerningers skyld, der som du ikke omvender dig.
13 O, konge, hvad særlig ondt har du gjort eller hvilke store synder har dit folk begået, at vi skulle fordømmes af Gud eller dømmes af denne mand?
14 O, konge, vi er uden skyld, og du, o konge, har ikke syndet; altså har denne mand løjet om dig, og han har profeteret forgæves.
15 Vi er stærke, vi skal ikke komme i trældom eller blive taget til fange af vore fjender; det er gået dig godt i landet, og det skal vedblivende gå dig godt.
16 Se, her er manden, vi overgiver ham i dine hænder, du kan gøre med ham, som du lyster.
17 Og kong Noa befalede, at Abinadi skulle kastes i fængsel, og han gav ordre om, at præsterne skulle samles, så han kunne holde råd med dem om, hvad han skulle gøre ved ham.
18 De sagde til kongen: Bring ham herhen, så vi kan udspørge ham. Og kongen befalede, at han skulle hentes.
19 Og de begyndte at udspørge ham, for at de kunne fange ham i ord og derved finde noget at beskylde ham for; men han svarede dem frimodigt og klarede for sig i alle spørgsmål til stor forundring for dem, thi han gav svar på alle deres spørgsmål og beskæmmede dem i alle deres ord.
20 Og en af dem sagde til ham: Hvad betyder de ord, der er skrevet, og som vore fædre har lært:
21 Hvor liflige er på bjergene glædesbudets fodtrin, han, som udråber fred, bringer gode tidender, udråber frelse som siger til Zion: Din Gud regerer.
22 Hør, dine vægtere råber, de jubler til hobe, thi de ser for deres øjne Herren vende hjem til Zion.
23 Bryd ud til hobe i jubel, Jerusalms tomter! Thi Herren trøster sit folk, genløser Jerusalem.
24 Herren blotter sin hellige arm for al folkenes øjne, den vide jord skal skue frelsen fra vor Gud.
25 Og nu sagde Abinadi til dem: Er I præster og foregiver at lære dette folk og at forstå profetiens ånd, og alligevel ønsker I at vide af mig, hvad disse ting betyder?
26 Jeg siger til jer: ve jer, fordi I forvender Herrens veje! Thi dersom I forstår disse ting, har I dog ikke undervist i dem; derfor har I forvendt Herrens veje.
27 I har ikke i hjertet ønsket at forstå, derfor har I ikke været vise. Hvad lærer I da dette folk?
28 Og de sagde: Vi lærer dem Moseloven.
29 Og han sagde atter til dem: Der som I lærer dem moseloven, hvorfor holder I den ikke? Hvorfor hænger I ved rigdomme med hjertet? Hvorfor bedriver I hor og spilder jeres kræfter på skøger, ja, og får dette folk til at begå synd, så Herren har grund til at sende mig for at profetere mod dette folk, ja, om store ulykker, der skal komme over dette folk?
30 Ved I ikke, at jeg forkynder sandheden. Jo, I ved, at jeg taler sandhed, og I burde skælve for Gud.
31 Og I vil blive straffet for jeres misgerninger; thi I har sagt, at I lærer Moseloven. Og hvad ved I om den? Kommer frelse ved Moselov? Hvad siger I?
32 Og de svarede og sagde, at frelse kom ved Moseloven.
33 Men nu sagde Abinadi til dem: Jeg ved, at dersom I holder Guds bud, skal I blive frelst, ja, dersom I holder de bud, som Herren gav Moses på Sinai bjerg, da han sagde:
34 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af trællehuset.
35 Du må ikke have andre Guder end mig.
36 Du må ikke gøre dig noget udskåret billede eller noget afbillede af det, som er oppe i himlene eller nede på jorden.
37 Nu sagde Abinadi til dem: Har I rettet jer efter alt det? Jeg siger jer, nej, det har I ikke. Og har I lært dette folk, at de skulle efterkomme alle disse ting? Jeg siger jer, nej, det har I ikke.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3