Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Mosiahs Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 11
Den ugudelige kong Noa og hans præster - Profeten Abinadi fordømmer den herskende ugudelighed - Kong Noa stræber ham efter livet.
1 * Og nu overdrog Zeniff riget til Noa, en af sine sønner, og Noa begyndte at regere i hans sted, men han vandrede ikke på sin faders veje.
2 For han holdt ikke Guds befalinger, men vandrede efter sit eget hjertes ønsker. Og han havde mange hustruer og medhustruer. Og han fik sit folk til at begå synd og til at gøre det, der var vederstyggeligt i Herrens øjne. Ja, og de bedrev hor og al slags ugudelighed.
3 Og han lagde en skat på en femtedel på alt det, de ejede, en femtedel af deres guld og af deres sølv, en femtedel af deres ziff og deres kobber og messing og jern og en femtedel af deres fedekvæg og en femtedel af al deres afgrøde.
4 Og alt dette tog han for at underholde sig selv og sine hustruer og medhustruer samt sine præster og deres hustruer og medhustruer; således havde han forandret forholdene i riget.
5 Thi han afsatte alle de præster, der var blevet indsat af hans fader og indsatte nye i deres sted, sådanne der var opblæst af stolthed i hjertet.
6 Ja, på denne måde blev de holdt oppe i deres dovenskab og afguderi og horeri ved de skatter, som kong Noa havde pålagt folket; således arbejdede folket særdeles meget for at støtte ugudelighed.
7 Og de blev også afgudsdyrkere, fordi de lod sig bedrage af kongens og præsternes tomme og smigrende ord; thi de talte smigrende ord til dem.
8 Kong Noa opførte mange store og prægtige bygninger, og han prydede dem med smukt arbejde af træ og med alle slags kostbare ting som guld, sølv, jern, messing, ziff og kobber.
9 Og han byggede sig også et stort slot og en trone midt i det, hvoraf alt var af fint træ og prydet med guld og sølv og kostbare ting.
10 Og han lod også sine håndværkere udføre al slags fint arbejde af smukt træ, kobber og messing indenfor templets mure.
11 Og de sæder, der var bestemt for højpræsterne, og som var højere end alle de andre sæder, prydede han med rent guld, og han lod bygge et brystværn foran dem, så de kunne hvile sig med armene, medens de talte løgnagtige og pralende ord til folket.
12 * Og han byggede et tårn i nærheden af templet, ja så højt, at han kunne stå på toppen af det og se ud over Shiloms land og Shemlons land, der var beboet af lamaniter, og han kunne endog se ud over hele landet rundt omkring.
13 * Og han lod mange bygninger opføre i Shiloms land, og han lod bygge et stort tårn på højen nord for Shiloms land, der havde været et samlingssted for Nephis børn dengang, de flygtede ud af landet; sådan gjorde han med de rigdomme som han erhvervede sig ved at pålægge folket skatter.
14 * Og han hang ved sine rigdomme, og han brugte sin tid til vellystigt levned med sine hustruer og medhustruer, og på samme måde tilbragte hans præster deres tid med skøger.
15 * Han plantede vingårde rundt omkring i landet, og han byggede vinperser og fremstillede vin i overflod; og derfor blev han vindranker og ligeledes hans folk.
16 * Og lamaniterne begyndte at overfalde folket, hvor der ikke var ret mange, og de dræbte dem på markerne, medens de passede deres hjorde.
17 Og kong Noa sendte vagter rundt om i landet for at holde dem borte, men han sendte ikke tilstrækkeligt mange, og lamaniterne kom over dem og dræbte dem og drev mange af deres flokke ud af landet; således begyndte lamaniterne at ødelægge dem og vise deres had til dem.
18 * Og kong Noa sendte sine hærere ud imod dem, og de blev drevet tilbage, eller de drev dem tilbage for en tid; derfor kom de tilbage og frydede sig over byttet.
19 Og på grund af denne store sejr blev de opblæste af stolthed; de roste sig af deres egen styrke, idet de sagde, at halvtreds af dem kunne stå sig imod tusinder lamaniter; og således pralede de og forlystede sig i blod og i at udgyde deres brødres blod, og det gjorde de på grund af deres konges og deres præsters ugudelighed.
20 Og det skete, at en mand iblandt dem, som hed Abinadi, gik ud mellem dem og begyndte at profetere, idet han sagde: Se, så siger Herren og således har han befalet mig og sagt: Gå ud og sig til dette folk, at så siger Herren: Ve dette folk, thi jeg har set deres vederstyggeligheder og deres ugudelighed og deres horeri, og dersom de ikke omvender sig, vil jeg hjemsøge dem i min vrede.
21 Og dersom de ikke angrer og omvender sig til Herren, deres Gud, se, så vil jeg overgive dem i deres fjenders hænder; ja, og de skal blive bragt i trældom, og de skal blive plaget ved deres fjenders hånd.
22 Og de skal vide, at jeg er Herren, deres Gud, og er en nidkær Gud, der hjemsøger mit folks misgerninger.
23 * Og medmindre dette folk angrer og omvender sig til Herren, deres Gud, skal de bringes i trældom, og ingen uden Herren, den almægtige Gud, skal udfri dem.
24 * Og når de anråber mig, skal jeg være langsom til at høre dem, ja, jeg vil endog tilstede, at de bliver slået af deres fjender.
25 Og undtagen de omvender sig i sæk og aske og anråber Herren, deres Gud, af hele deres styrke, vil jeg ikke bønhøre dem; og jeg vil heller ikke redde dem ud af deres plager; så siger Herren, og således har han befalet mig.
26 * Da Abinadi nu havde talt disse ord til dem, blev de vrede på ham og søgte at tage hans liv, men Herren udfriede ham af deres hænder.
27 Da kong Noa nu havde hørt om de ord, som Abinadi havde talt til folket, blev han også vred, og han sagde: Hvem er Abinadi, at jeg og mit folk skal dømmes af ham; eller hvem er den Herre, der skal bringe så store plager over mit folk?
28 Jeg befaler, at I bringer Abinadi herhen, så jeg kan slå ham ihjel, for han har sagt dette for at ophidse mit folk til vrede mod hinanden og for at stifte uenighed mellem dem indbyrdes; derfor vil jeg dræbe ham.
29 Og folket var forblindet, hvorfor de forhærdede deres hjerter mod Abinadis ord, og de søgte fra den tid af at gribe ham. Og kong Noa forhærdede hjertet mod Herrens ord, og han omvendte sig ikke fra sine onde gerninger.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3