Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mosiahs Bog
Kapitel 1 Kong Benjamins formaning til sine sønner - Mosiah vælges til at v..
Kapitel 2 Kong Benjamin bygger et tårn, hvorfra han henvender sig til sit f..
Kapitel 3 Kong Benjamins tale fortsat - En anden profeti om Kristus - Mere..
Kapitel 4 Kong Benjamins tale sluttes - Betingelserne for frelse - Menneske..
Kapitel 7 Ekspedition til Lehi-Nephis land - Ammon og kong Limhi - Folket f..
Kapitel 8 Ammon hører om fundet af fire og tyve guldplader med graveringer..
Kapitel 9 ZENIFFS OPTEGNELSE.-- En beretning om hans folk fra det øjeblik,..
Kapitel 10 Kong Laman dør - Zeniff og hans folk sejrer over deres undertrykk..
Kapitel 11 Den ugudelige kong Noa og hans præster - Profeten Abinadi fordømm..
Kapitel 12 Abinadi bliver kastet i fængsel for sin fordømmelse af ugerningsm..
Kapitel 13 Profeten Abinadi, beskyttet ved guddommelig magt, modstår præster..
Kapitel 14 Abinadi citerer Esajas for kong Noas præster - Sammenlign Esajas 53
Kapitel 15 Abinadis profeti - Gud selv skal komme ned og forløse sit folk -..
Kapitel 16 Abinadi fortsætter med at profetere - Kristus den eneste Forløser..
Kapitel 17 Abinadis martyrdød - Medens han lider døden på bålet, forudsiger..
Kapitel 18 Mormons vande - Alma døber Helam og andre - Kristi kirke - Kong N..
Kapitel 19 Forgæves eftersøgning - Gideons opstand - Et lamanitisk indfald -..
Kapitel 20 Kong Noas præster bortfører lamaniternes døtre - Lamaniterne søge..
Kapitel 21 Abinadis profeti bliver yderligere opfyldt - Nephiter, der er i t..
Kapitel 22 Der lægges plan om at afkaste lamainternes åg - Gideons forslag -..
Kapitel 23 En beretning om Alma og Herrens folk, som blev drevet ud i ørkene..
Kapitel 24 Amulon forfølger Alma og hans tilhængere - Herren gør deres byrde..
Kapitel 25 Zarahemla, en efterkommer af Mulek - Zeniffs optegnelse og Almas..
Kapitel 26 Angående ikke-troende og de onde - Herren underretter Alma om, hv..
Kapitel 27 Forfølgelser forbudt og gensidig lighed indskærpes - Alma, den yn..
Kapitel 28 Mosiah giver sine sønner lov til at prædike til lamaniterne - De..
Kapitel 29 Kong Mosiah udtaler sig om regeringskunst og kongedømme - Anbefal..
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3