Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Jaroms Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 1
1 Se, jeg, Jarom, skriver nu nogle få ord ifølge min fader Enos's påbud, for at vort slægtregister kan blive ført.
2 Og da disse plader er små og disse ting skrives i den hensigt at - gavne vore brødre, lamaniterne, bliver det nødvendigt, at jeg ikke skriver meget, men jeg skal ikke skrive mine profetier, ej heller mine åbenbaringer. Thi hvad mere kan jeg skrive, end mine fædre har skrevet? Thi har de ikke åbenbaret frelsensplanen? Jeg siger jer: Jo, og det er mig nok.
3 Se, det er nødvendigt, at der skal gøres meget blandt dette folk på grund af deres hårdhjertethed, deres ørers døvhed, forstands blindhed og deres hårdnakkethed; alligevel er Gud meget nådig mod dem og har endnu ikke udryddet dem af landet.
4 Og der findes mange blandt os, som får mange åbenbaringer, thi de er ikke alle stivsindede. Og så mange, som ikke er stivsindede og har tro, har samfund med den Helligånd, den der åbenbarer sig for menneskenes børn i forhold til deres tro.
5 Og se, der var nu forløbet to hundrede år, og Nephis folk havde formeret sig stærkt i landet. De efterlevede Moseloven og holdt sabbaten hellig for Herren. Og de tog ikke Guds navn forfængeligt, og de gjorde sig heller ikke skyldige i gudsbespottelse. Og landets love var meget strenge.
6 Og de var spredt over store dele af landet, og ligeledes lamaniterne, der var langt talrigere end nephiterne og de elskede mord og drak dyreblod.
7 Og det skete, at de mange gange gik imod os, nephiterne, til strid. Men vore konger og anførere var stærke mænd i troen på Herren, og de lærte folket Herrens veje, hvorfor vi kunne modstå lamaniterne og drive dem ud af vort land, og begyndte så at befæste vore byer og ethvert sted i vort arveland.
8 Og vi formeredes meget stærkt og spredtes over hele landet og blev meget rige på guld og på sølv og på kostbarheder og på fint træarbejde, på bygninger og på maskineri og ligeledes på jern, kobber, messing og stål, og vi lavede alle slags agerdyrknings redskaber samt krigsvåben, ja, den skarpoddede pil og koggeret og kastespydet og lansen og alt, hvad der var nødvendigt til krig.
9 Og da vi således var rede til at møde lamaniterne, gjorde de ingen fremskridt imod os. Men Herrens ord blev stadfæstet, som han talte til vore fædre, da han sagde: For så vidt I holder mine bud, skal det gå jer vel i landet.
10 Og det skete, at Herrens profeter advarede Nephis folk i overensstemmelse med Guds ord, at dersom de ikke holdt budene, men faldt i overtrædelse, ville de blive udryddet af landet.
11 Og profeterne, præsterne og lærerne arbejdede med nidkærhed, og de formanede folket med stor langmodighed til flid og lærte dem Moseloven og hensigten med, at den blev givet og tilskyndede dem til at forvente Messias og tro på hans tilkommelse, som om han allerede var kommet. Og på denne måde underviste de dem.
12 Og det skete, at de ved at gøre dette skånede folket for at blive udryddet af landet; thi deres ord gik dem til hjerte og opmuntrede dem uophørligt til omvendelse.
13 Og se, der var gået to hundrede og otte og tredive år, og en stor del af denne tid gik med splid, uenighed og krig.
14 Og jeg, Jarom, skriver ikke mere, thi pladerne er små. Men se, mine brødre, I kan få oplysning af de andre Nephis plader, thi se, på dem er beretningen om vore krige indgraveret i overensstemmelse med det, kongerne skrev eller lod skrive.
15 Og jeg overgiver disse plader i min søn Omnis hænder, for at de kan blive ført i overensstemmelse med mine fædres befalinger.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3