Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Jakobs Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 6
Jakob forklarer lignelsen om oliventræet - Beskæringen af vingården.
1 Og se nu, mine brødre, som jeg sagde jer, jeg ville profetere, se, det er min profeti, at de ting, som denne profet Zenos talte angående Israels hus, hvori han sammenlignede dem med et forædlet oliventræ, må visselig ske.
2 Og den dag, da han anden gang skal påtage sig at genrejse sit folk, er dagen, ja sidste gang, Herrens tjenere skal gå frem i hans kraft for at dyrke og beskære hans vingård, og derefter kommer enden hurtigt.
3 Og hvor salige er ikke de, der har arbejdet flittigt i hans vingård, og hvor forbandede er ikke de, der skal kastes ud til deres eget sted. Og verden skal opbrændes med ild.
4 Og hvor barmhjertig er ikke Gud imod os; thi han ihukommer Israels hus, både rod og gren; og han udrækker sin hånd til dem den ganske dag, og det er et hårdnakket og genstridigt folk, men så mange, som ikke forhærder deres hjerter, skal blive frelst i Guds rige.
5 Mine elskede brødre, derfor beder jeg jer indtrængende om at omvende jer og komme af hele hjertet og holde fast ved Gud, som han holder fast ved jer. Og medens hans barmhjertigheds arm er udrakt til jer ved dagens lys, må I ikke forhærde jeres hjerter.
6 Ja, I må ikke forhærde jeres hjerter, om I hører hans røst i dag; thi hvorfor vil I dø?
7 Thi se, efter at I er blevet vederkvæget ved Guds gode ord den ganske dag, vil I da bære dårlig frugt, så at I skal hugges om og kastes i ilden?
8 Se, vil I forkaste disse ord? vil I forkaste profeternes ord? Og vil I forkaste alle de ord, der er talt om Kristus, efter at så mange har talt om ham, og fornægte Kristi gode ord og Guds kraft og den Helligånds gave og udslukke den hellige ånd samt drive spot med forløsningens store plan, som er blevet lagt frem for jer?
9 Ved I ikke, at dersom I gør disse ting, skal forløsningens og opstandelsens kraft, som er i Kristus, få jer til at stå med skam og forfærdelig skyld for Guds domstol?
10 Og ifølge retfærdighedens kraft - thi retfærdighed kan ikke fornægtes - må I gå bort i den sø af ild og svovl, hvis luer er uudslukkelige, og hvis røg stiger op fra evighed til evighed, hvilken sø af ild og svovl er evig pine.
11 O, mine elskede brødre, omvend jer derfor og gå ind ad den snævre port og fortsæt ad den trange vej, til I opnår evigt liv.
12 O, vær vise; hvad mere kan jeg sige?
13 Og nu byder jeg jer farvel, indtil jeg skal møde jer for Guds nådige domstol, som slår de ugudelige med forfærdelig angst og frygt. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3