Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 33
Nephis sidste vidnesbyrd - Ikke så god til at fremstille tingene skriftligt som til at tale - Hans store bekymring for folket.
1 Og jeg, Nephi, kan ikke nedskrive alt det, der blev lært blandt mit folk, og jeg er heller ikke så dygtig til skriftlig fremstilling som til det talte ord; thi når et menneske taler ved den Helligånds kraft, overfører denne kraft det til menneskehjertet.
2 Men se, der er mange, der forhærder hjertet mod den Helligånd, så den ikke tager bolig hos dem, og derfor kaster de mange ting bort, som er skrevet og agter dem for intet.
3 Men jeg, Nephi, har skrevet, hvad jeg har skrevet, og jeg regner det for at være af stor værdi, især for mit folk. Thi jeg beder uophørligt for dem om dagen, og mine øjne væder min hovedpude om natten for deres skyld, og jeg anråber min Gud i tro, og jeg ved, at han vil høre mit råb.
4 Og jeg ved, at Gud Herren vil hellige mine bønner til mit folks gavn. Og ordene, som jeg har skrevet i svaghed, vil blive gjort kraftige for dem; thi de overtaler dem til at gøre godt, de giver dem kundskab om deres fædre, og de taler om Jesus og formaner dem til at tro på ham og at holde ud til enden, hvad der er det evige liv.
5 Og de taler strengt imod synd i overensstemmelse med den ligefremme sandhed, hvorfor intet menneske vil blive vred over de ord, jeg har skrevet, uden det, som ledes af djævelens ånd.
6 Jeg fryder mig over ligefremhed, jeg fryder mig i sandheden, jeg glæder mig i Jesus, thi han har forløst min sjæl fra helvede.
7 Jeg nærer kærlighed til mit folk og har stor tro på Kristus, at jeg skal møde mange sjæle uplettede for hans domstol.
8 Jeg nærer kærlighed til jøderne; jeg siger jøderne, fordi jeg mener dem, som jeg stammer fra.
9 Jeg nærer også kærlighed til ikke-jøderne. Men se, jeg kan ikke have noget håb for disse, medmindre de bliver forsonet med Kristus og går ind ad den snævre port og vandrer på den lige vej, som fører til livet og bliver ved med at vandre på vejen, til deres prøvelses dage er til ende.
10 Og nu, mine elskede brødre og ligeledes jøder samt alle I jordens ender, lyt til disse ord og tro på Kristus; og dersom I ikke tror på disse ord, tro da på Kristus. Og dersom I tror på Kristus, vil I tro på disse ord, thi det er Kristi ord, og han har givet mig dem, og de lærer alle mennesker, at de skal gøre godt.
11 Og dersom det ikke er Kristi ord, døm da - thi Kristus vil vise jer i de sidste dage med kraft og stor herlighed, at det er hans ord, og I og jeg skal stå ansigt til ansigt for hans domstol, og I skal vide, at jeg har fået befaling af ham til at skrive disse ting til trods for min svaghed.
12 Og jeg beder Faderen i Kristi navn, at mange af os, om ikke alle, må blive frelst i hans rige på den store og yderste dag.
13 Og nu, mine elskede brødre, alle de, der er af Israels hus og alle I jordens ender, jeg taler til jer som med en røst, der råber fra støvet. Lev vel, indtil denne store dag kommer.
14 Og I, der ikke ønsker at få del i Guds godhed eller agter jødernes ord, ej heller mine ord eller de ord, der udgår af det Guds Lams mund, se, jeg byder jer evigt farvel, for disse ord skal fordømme jer på den yderste dag.
15 Thi hvad jeg besegler på jorden, skal fremføres mod jer på dommens dag; thi således har Herren befalet mig, og jeg må adlyde. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3