Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 32
Nephis forudsigelser fortsat - Engletunger - Den Helligånds opgave,
1 Og se nu, mine elskede brødre, jeg antager, at I grunder en del i jeres hjerter over det, I skal gøre, efter at I har betrådt denne vej. Men se, hvorfor grubler I over disse ting i jeres hjerter.
2 Husker I ikke, at jeg sagde til jer, at efter at I havde modtaget den Helligånd, skulle I tale med engletunger. Og hvorledes kan I tale med engletunger uden ved den Helligånd?
3 Engle taler gennem den Helligånds kraft og derfor taler de Kristi ord. derfor sagde jeg til jer: Mæt jer med Kristi ord, thi se, hans ord vil fortælle jer alt, hvad I skal gøre.
4 Og dersom I nu, efter at jeg har talt disse ord, ikke kan forstå dem, er det fordi I ikke beder og ikke banker på, og derfor føres I ikke ind i lyset, men må omkomme i mørket.
5 Thi se, jeg siger jer atter, at dersom I vil betræde denne vej og modtage den Helligånd, skal den vise jer alt, hvad I skal gøre.
6 Se, dette er Kristi lære, og der vil ikke blive givet mere lærdom, førend efter at han har åbenbaret sig for jer i kødet. Og hvad han siger jer, når han åbenbarer sig for jer i kødet, det skal I iagttage og gøre.
7 Og nu kan jeg, Nephi, ikke sige mere; Ånden standser mine ytringer, og jeg sørger over menneskenes vantro, ugudelighed, uvidenhed og hårdnakkethed; thi de vil ikke søge efter kundskab eller forstå stor kundskab, når den gives dem i tydelighed, ja, så tydeligt, som ord kan være.
8 Og nu, mine elskede brødre, jeg mærker, at I stadig grubler i hjertet, og det bedrøver mig, at jeg skal tale angående disse ting. Thi dersom I vil give agt på Ånden, som lærer mennesket at bede, da vil I vide, at I bør bede, thi den onde ånd lærer ikke mennesket at bede men lærer, at det ikke skal bede.
9 Men se, jeg siger jer, at I altid bør bede og ikke blive trætte, og at I ikke må udrette noget for Herren uden først at bede til Faderen i Kristi navn, at han vil hellige jeres gerning for jer, så at jeres gerning må blive til jeres sjæls velfærd.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3