Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 30
Nephis forudsigelser fortsat - Ikke-jøderne, der bliver omvendt, skal tælles blandt pagtens folk - Jøder og lamaniter vil tro - De ugudelige skal udryddes.
1 Og se nu, mine elskede brødre, jeg vil tale til jer; thi jeg, Nephi, ønsker ikke, at I skal mene, at I er retfærdigere end ikke-jøderne skal blive. Thi se, uden at I holder Guds bud skal I ligeledes omkomme; og på grund af de ord, der er blevet talt, behøver I ikke at antage, at ikke-jøderne helt skal udryddes.
2 Thi se, jeg siger jer, at så mange af ikke-jøderne, som vil omvende sig, er Herrens pagts folk, og de af jøderne, der ikke vil omvende sig, skal forkastes; thi Herren gør kun pagt med dem, der omvender sig og tror på hans Søn, som er den Hellige i Israel.
3 Og nu vil jeg profetere noget mere angående jøderne og ikke-jøderne. Thi efter at bogen, som jeg har talt om, skal komme frem og blive skrevet for ikke-jøderne og atter forseglet til Herren, skal mange tro de ord, der er skrevet og de skal bringe dem til resten af vor sæd.
4 Og da skal de overblevne af vor sæd få kundskab om, hvorledes vi kom ud af Jerusalem, og at de nedstammer fra jøderne.
5 Og Jesu Kristi evangelium skal forkyndes blandt dem, og således skal de atter komme til kundskab om deres forfædre og ligeledes til den kundskab om Jesus Kristus, der fandtes blandt deres fædre.
6 Og da skal de fryde sig, thi de skal erkende, at det er en velsignelse fra Guds hånd til dem, og mørket skal begynde at vige fra deres øjne, og der skal ikke hensove mange slægtled blandt dem, førend de vil blive et hvidt og behageligt folk.
7 Og det skal ske, at jøderne, som er spredt, også skal begynde at tro på Kristus, og de skal begynde at indsamles til landet, og de, der vil tro på Kristus, skal blive et behageligt folk.
8 Og det skal ske, at Gud Herren skal begynde sit værk blandt alle slægter, stammer, tungemål og folk for at tilvejebringe sit folks genoprettelse på jorden.
9 Og Gud Herren skal dømme de fattige med retfærdighed og straffe med ret og billighed for jordens sagtmodiges skyld. Og han skal slå jorden med sin munds ris, og med sine læbers ånde skal han dræbe de ugudelige.
10 Thi den tid kommer snart, da Gud Herren skal drage et stort skel mellem folket; og de ugudelige vil han udrydde, men han vil spare sit folk, ja, selv om det bliver så, at han må udrydde de ugudelige ved ild.
11 Og retfærdighed skal være hans lænders bælte og trofasthed hans hofters bælte.
12 Og da skal ulven holde sig til lammet, og panteren skal ligge ved kiddet, og kalven og den unge løve og fedekvæget skal være sammen, og et lidet barn skal drive dem.
13 Koen og bjørnen græsser sammen, deres unger ligger side om side, og løven æder strå som oksen.
14 Og den spæde skal lege ved øglens hul, den afvante stikke sin hånd ind i basiliskens hule.
15 Der skal ej gøres ondt og ej voldes men i hele mit hellige bjergland; thi jorden skal være fuld af Herrens kundskab, som vandene dækker havets bund.
16 Og alle de forskellige nationers gerninger skal gøres bekendt, ja, alt skal blive kundgjort for menneskenes børn.
17 Der er intet, der er skjult, som ikke skal åbenbares; der er ingen mørkets gerning, som ikke skal komme for dagens lys, og der er intet, der er forseglet på jorden, som ikke skal blive løst.
18 Derfor skal alt, som har været åbenbaret for mennesket, åbenbares på den dag, og Satan skal i lang tid ikke mere have magt over menneskers hjerter. Og nu må jeg slutte min tale, mine elskede brødre.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3