Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 29
Nephis forudsigelser fortsat - Ikke-jøder og Bibelen - Andre optegnelser - Guds ord skal samles til et.
1 Men se, der skal være mange på den dag, når jeg skal begynde at gøre et underfuldt værk blandt dem, så at jeg kan ihukomme mine pagter, som jeg har gjort med menneskenes børn, at jeg atter anden gang skal udrække min hånd for at genvinde mit folk, som er af Israels hus,
2 og at jeg ligeledes må ihukomme de forjættelser, som jeg har givet dig, Nephi, og ligeså din fader, at jeg vil ihukomme jeres sæd, og at jeres sæds ord skal udgå af min mund til jeres sæd. Og mine ord skal hvisle til jordens ender som et banner for mit folk, der er af Israels hus.
3 Og fordi mine ord skal trænge sig frem, skal mange af ikke-jøderne sige: En Bibel! En Bibel! Vi har en Bibel, og der kan ikke være nogen anden Bibel.
4 Men så siger Gud Herren: O, de dårer, de skal få en Bibel, og den skal komme fra jøderne, mit gamle pagts folk. Og hvorledes takker de jøderne for Bibelen, som de har modtaget af dem? Ja, hvad mener ikke-jøderne? Husker de jødernes vandringer, virken og møje og deres nidkærhed for mig i at tilvejebringe frelse for folkene?
5 O, I nationer, har I ihukommet jøderne, min gamle pagts folk? Nej, men I har forbandet dem og hadet dem, og I har ikke søgt at genrejse dem. Men se, jeg vil gengælde alt dette på jeres eget hoved, thi jeg, Herren, har ikke glemt mit folk.
6 Du dåre, som siger: En Bibel, vi har en Bibel, og vi behøver ingen anden Bibel. Har I fået nogen Bibel uden gennem jøderne?
7 Ved I ikke, at der findes mere end ét folk? Ved I ikke, at jeg Herren, jeres Gud, har skabt alle mennesker, og at jeg ihukommer dem, som er på ø-erne i havet, og at jeg regerer i himlene oventil og på jorden nedentil og lader mit ord gå ud til menneskenes børn, ja, til alle jordens slægter?
8 Hvorfor knurrer I, fordi I skal modtage mere af mit ord? Ved I ikke, at to folks vidnesbyrd er jer et bevis, at jeg er Gud, og at jeg ihukommer den ene nation såvel som den anden? Derfor taler jeg de samme ord til det ene folk som til det andet. Og når de to folk kommer sammen, da skal de to folks vidnesbyrd også komme sammen.
9 Og dette gør jeg for at bevise overfor mange, at jeg er den samme i går, i dag og til evig tid, og at jeg bruger de ord, der behager mig. Og når jeg har talt eet ord, behøver I ikke at tænke, at jeg ikke kan tale et andet; thi mit værk er ikke fuldbragt endnu, og det bliver det heller ikke før det sidste menneske, ej heller fra den tid og til evig tid.
10 Derfor, fordi I har en Bibel, behøver I ikke at tænke, at den indeholder alle mine ord; I behøver heller ikke at antage, at jeg ikke har ladet mere skrive.
11 Thi jeg befaler alle mennesker, både i øst og i vest og i nord og i syd og på øerne i havet, at de skal skrive de ord, jeg taler til dem; thi ud af bøgerne, som skal skrives, vil jeg dømme verden, enhver efter sine gerninger, efter det, som er skrevet.
12 Thi se, jeg skal tale til jøderne, og de skal skrive det, og jeg skal også tale til nephiterne, og de skal skrive det, og jeg skal også tale til de andre stammer af Israels hus, som jeg har ført bort, og de skal skrive det, og jeg skal også tale til alle folk på jorden, og de skal skrive det.
13 Og det skal ske, at jøderne skal få nephiternes ord og nephiterne jødernes ord; og nephiterne og jøderne skal få Israels tabte stammers ord, og Israels tabte stammer skal få nephite og jødernes ord.
14 Og det skal ske, at mit folk, der er af Israels hus, skal samles hjem til deres ejendomsland, og mit ord skal også samles til eet. Og jeg vil vise dem, der strider mod mit ord og mod mit folk, som er af Israels hus, at jeg er Gud, og at jeg gjorde pagt med Abraham, for at jeg ville ihukomme hans sæd for evigt,
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3