Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 28
Nephis forudsigelser fortsat - Kirker og tilstande i de sidste dage - Djævelens rige skal rystes - Menneskets vildledende forskrifter.
1 Og se nu, mine brødre, jeg har talt til jer, eftersom Ånden har tilskyndet mig, hvorfor jeg ved, at det vil ske.
2 Og det, der skal skrives af bogen, skal blive af stor betydning for menneskenes børn, og i særdeleshed for vor sæd, der er en levning af Israels hus,
3 Thi det skal ske på den dag, at de kirker, som er indstiftede, men ikke til Herren, skal sige til hinanden: Se, jeg er Herrens, og den anden skal sige: Jeg, jeg er Herrens. Og således skal enhver sige, som har oprettet kirker, som ikke er Herrens.
4 Og de skal kives indbyrdes, og deres præster skal trættes med hinanden, og de skal undervise med deres egen lærdom og fornægte den Helligånd, som giver mæle.
5 Og de fornægter Guds kraft, den Hellige i Israel, og de siger til folket: Lyt til os og hør vor lærdom, thi se, der er ingen Gud i dag, thi Herren og Genløseren har udført sin gerning, og han har givet menneskene sin magt.
6 Se, lyt til min lærdom, og dersom de siger: Der er sket et mirakel ved Herrens hånd, så tro det ikke, thi i dag er han ikke en Gud, som gør mirakler; han har udført sin gerning.
7 Ja, der skal være mange, der skal sige: Æd, drik og vær lystig, thi i morgen skal vi dø, og det skal gå os godt.
8 Og der skal også være mange, der skal sige: Æd, drik og vær lystig, men frygt alligevel Gud, thi han vil retfærdiggøre dig, selv om du begår en lille synd, ja, lyv lidt, drag fordel af næstens ord og grav en grav for ham; der er intet ondt deri. Og gør alle disse ting, for i morgen skal vi dø; og dersom vi findes skyldige, vil Gud slå os med nogle få slag, og til sidst vil vi blive frelst i Guds rige.
9 Ja, der skal findes mange, som på denne måde skal lære falske, forfængelige og tåbelige lærdomme, og skal være opblæst i hjertet og søge dybt at skjule deres anslag for Herren, og deres gerninger skal være i mørket.
10 Og de helliges blod skal råbe fra jorden mod dem.
11 Ja, de har alle forladt vejen, de er blevet fordærvede.
12 På grund af stolthed, falske lærere og falske lærdomme er deres kirker blevet fordærvede, og deres kirker er hovmodige; på grund af stolthed er de opblæste.
13 De røver fra de fattige til deres fine helligdomme; de røver fra de fattige til deres fine klæder; og de forfølger de sagtmodige og de fattige i ånden, fordi de er opblæste i deres stolthed.
14 De knejser med nakken og holder hovedet højt; ja, og på grund af deres stolthed og ugudelighed og vederstyggeligheder og horerier er de alle faret vild med undtagelse af nogle få, der er Kristi ydmyge disciple; alligevel er de blevet ledet således, at de tager fejl i mange ting, fordi de er, blevet undervist ved menneskenes lærdomme.
15 O, de vise, de lærde og de rige, som er opblæste i hjertets stolthed og alle, der prædiker falske lærdomme og alle, som bedriver hor og forvender Herrens rette vej, ve, ve, ve dem, siger Gud den Almægtige, thi de skal nedstyrtes til helvede.
16 Ve dem, som tilsidesætter den retfærdige som en ubetydelig ting og forhåner det, der er godt og siger, at det er intet værd; thi dagen skal komme, da Gud Herren vil hastelig hjemsøge jordens beboere; og på den dag, da de er fuldkommen modne i ugudelighed, skal de omkomme.
17 Men se, dersom jordens indbyggere omvender sig fra deres ugudelighed og vederstyggeligheder, skal de ikke udryddes, siger Hærskarernes Herre.
18 Men se, den store og vederstyggelige kirke, al jordens skøge, må styrte til jorden, og stort skal dens fald blive.
19 Thi djævelens rige skal ryste, og de, der tilhører det, må afgjort vækkes til omvendelse, ellers vil djævelen fange dem i sine evige lænker, og de opirres til vrede og omkommer.
20 Thi se, på den dag skal han rase i menneskehjerterne og opirre dem til vrede mod det, der er godt.
21 Og andre vil han berolige og neddysse i vellystig sikkerhed, så at de vil sige: Alt er vel i Zion, ja, Zion trives, alt er vel; og således bedrager djævelen deres sjæle og leder dem omhyggeligt ned til helvede.
22 Og se, andre drager han bort ved smiger og fortæller dem, at der ikke findes noget helvede, og han siger til dem: Jeg er ingen djævel, thi der findes ingen - og således hvisker han dem i øret, indtil han har fanget dem i sine grufulde lænker, hvorfra man ikke kan undslippe.
23 Ja, de er grebet af døden og helvede; og døden og helvede og djævelen og alle, der har været fanget deraf, skal stå for Guds trone for at blive dømt efter deres gerninger, hvorfra de må gå til det sted, som er beredt for dem, ja en sø af ild og svovl, som er evig pine.
24 Derfor, ve den, der er ligegyldig i Zion.
25 Ve den, der råber, at alt er vel.
26 Ja, den, der låner øre til menneskebud og fornægter Guds kraft og den Helligånds gave.
27 Ja, ve den, som siger: Vi har modtaget, og vi behøver ikke mere.
28 Og endelig, ve alle dem, som skælver og er vrede på grund af Guds sandhed! Thi se, han, som er bygget på klippen, modtager den med glæde; men han, som er bygget på en grundvold af sand, skælver af frygt for at falde.
29 Ve dem, som siger: Vi har modtaget Guds ord, og vi behøver ikke mere deraf, for vi har tilstrækkeligt!
30 Thi se, således siger Gud Herren: Jeg vil give menneskenes børn linie på linie, bud på bud, lidt her og lidt der; og salige er de, der giver agt på mine bud og låner øre til mit råd, thi de skal lære visdom; og til ham, som modtager, vil jeg give mere; og fra dem, som siger, vi har nok, fra dem skal endog tages det, de har.
31 Forbandet er den, som sætter sin lid til mennesket og holder kød for sin arm eller lytter til menneskebud, medmindre de er givet ved den Helligånds kraft.
32 Ve nationerne! siger Gud, Hærskarernes Herre, thi uagtet jeg skal række min arm til dem fra dag til dag, vil de dog fornægte mig; alligevel vil jeg være barmhjertig mod dem, siger Gud Herren, dersom de vil omvende sig og komme til mig, thi min arm er udstrakt den ganske dag, siger Hærskarernes Herre.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3