Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 23
Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne - Sammenlign Esajas 13.
1 En profeti som Babel, som Esajas, Amoz's søn, så.
3 Jeg har givet befaling til dem, jeg har helliget, ja kaldet mine vældige, thi min vrede er ikke over dem, der glæder sig ved min højhed.
4 Der høres en tummel på bjergene som af et stort folk, et bulder af samlede riger; Hærskarernes Herre mønstrer krigshærene.
5 De kommer fra et fjerntliggende land, fra himlens ende, Herren og hans vredes våben for at ødelægge den hele jord.
7 Derfor skal alle hænder slappes og hvert menneskehjerte skal smelte.
8 Og de ræddes, veer og smerter griber dem; de stirrer i angst på hverandre, deres ansigter skal blusse som lue.
9 Se, Herrens dag kommer, grum og fuld af harme og brændende vrede for at gøre jorden til en ørk og udslette dens synder derfra.
10 Thi stjernerne på himlen og deres stjernebillede skal ikke lade deres lys skinne, solen skal formørkes, når den går op, og månen skal ikke lade sit lys skinne.
11 Og jeg vil hjemsøge jorden for dens ondskab og de ugudelige for deres misgerninger; og jeg vil bringe de hovmodiges stolthed til at høre op og bøje voldsmænds overmod.
12 Jeg vil gøre en mand sjældnere end guld og et menneske sjældnere end guld fra Ofir.
13 Derfor vil jeg ryste himlen, og jorden skal skælvende vige fra sit sted ved Hærskarernes Herres fortørnelse og på hans brændende vredes dag.
14 Og det skal gå som med en jaget rå og med får, som ingen samler: De skal vende sig hver til sit folk og fly hver til sit land.
15 Enhver, som er stolt, skal gennemstikkes, og enhver, som slutter sig til de ugudelige, skal falde for sværdet.
16 Og deres børn skal knuses for deres øjne, deres huse plyndres og deres hustruer skændes.
17 Se, imod dem vil jeg rejse mederne, som ikke agter sølv, ej heller har lyst til guld.
18 Men deres buer fælder de unge mænd, og de skal ikke forbarme sig over livs frugt, deres øjne ikke skåne børnene.
19 Og Babel, rigernes krone, kaldæernes herlige prydelse, skal blive, som da Gud omstyrtede Sodoma og Gomorra.
20 Det skal aldrig i evighed beboes, og det skal ikke bebygges fra slægt til slægt, og ingen araber skal opslå telt der, ej heller hyrder lade kvæg ligge der.
21 Men ørkenens vilde dyr skal ligge der, og deres huse skal være fulde af klagende skabninger, og ugler skal bo der og skovtrolde springe der.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3