Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 22
Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne - Sammenlign Esajas 12.
1 Og du skal sige på den dag: Jeg priser dig, Herre! uagtet du har været vred på mig, men din vrede svandt, og du trøster mig.
3 Og I skal øse vand med glæde af frelsens kilder.
4 Og I skal sige på hin dag: Pris Herren, påkald hans navn, kundgør hans gerninger iblandt folkene, forkynd, at hans navn er højt!
5 Lovsyng Herren, thi han har gjort herlige ting; dette er kendt over den ganske jord.
6 Råb højt og syng med fryd, du indbygger i Zion! thi den Hellige i Israel er stor i dig.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3