Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 21
Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne - Sammenlign Esajas 11.
1 Og der skal skyde en kvist af Isajs stub, og et skud gror frem af hans rødder.
5 Og retfærdighed skal være hans lænders bælte og trofasthed hans hofters bælte.
6 Og ulven skal gå hos lammet og panteren ligge hos kiddet; kalven og løven og fedekvæget skal være sammen, og en lille dreng skal drive dem.
7 Og koen og bjørnen skal græsse sammen, deres unger skal ligge hos hinanden; og løven skal æde strå som oksen.
9 De skal ej gøre noget ondt og ej noget fordærveligt på hele mit hellige bjerg; thi jorden er fuld af Herrens kundskab, ligesom vandet dækker havets bund.
11 Og det skal ske på den dag, at Herren atter, anden gang, skal udstrække sin hånd for at vinde resten af sit folk som skal blive tilovers fra Assyrien og fra Pathros og fra Cush og fra Elam og fra Sinear og fra Hamath og fra øerne i havet,
12 Og han skal rejse et banner for ikke-jøderne og samle Israels fordrevne og samle Judas spredte fra jordens fire hjørner.
13 Og Efraims misundelse skal vige, og Judas fjender skal udryddes; Efraim skal ikke være misundelig på Juda, og Juda skal ikke trænge Efraim.
14 Men de skal flyve ind på filisternes skuldre i vest, de skal i forening røve fra dem, som bor i øst; Edom og Moab skal blive et bytte for deres hånd, og Ammons børn skal vise dem lydighed.
15 Og Herren skal sætte vigen af Ægyptens hav i band og bevæge sin hånd over floden med sit stærke vejr, og han skal slå den i syv bække, så man kan gå over tørskoet.
16 Og der skal være en banet vej for de overlevne af hans folk, som bliver tilbage fra Assyrien, ligesom der var for Israel, den dag det drog op fra Ægyptens land.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3