Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 18
Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne sammenlign Esajas 8.
1 Ydermere sagde Herren til mig: Tag dig en stor tavle og skriv derpå med menneskers griffel om Maher-Sjalal, Hasj-Baz.
2 Og jeg tog mig troværdige vidner: Præsten Urija og Sakarias, Jeberekias søn.
3 Og jeg nærmede mig til profetinden, og hun undfangede og fødte en søn; og Herren sagde til mig: Kald ham Maher-Sjalal, Hasj-Baz.
4 Thi førend barnet forstår at råbe: Min fader og min moder! skal man bortføre Damaskus's rigdomme og Samarias bytte bringes til kongen af Assyrien.
5 Og Herren blev endnu ved at tale til mig og sagde:
6 Fordi dette folk foragtede Siloas sagte rindende vande, og glæder sig over Rezin og Remaljas søn,
7 se, derfor skal Herren lade flodens mægtige og mange vande oversvømme dem, kongen af Assyrien og al hans herlighed, og den skal stige over alle sine strømme og gå over alle sine bredder.
8 Og den skal bryde ind i Juda, skylle over og strømme over og nå til halsen; og dens udbredte vinger skal fylde dit land, o, Immanuel! så vidt, det når.
9 Slå jer sammen, I folk! I skal dog sønderknuses; mærk med jeres ører, alle I, som er i fjerne lande! omgjord jer, I skal dog blive sønderknust, omgjord jer, I skal dog blive sønderknust.
10 Beslut et råd, det skal blive til intet; tal et ord, det skal ikke bestå; thi Gud er med os.
12 Sig ikke forbund til alle dem, til hvem dette folk siger forbund, og frygt ikke, hvad det frygter, og forfærdes ikke!
15 Og mange af dem skal støde sig på dem og falde og sønderbrydes og omsnæres og fanges.
17 Og jeg vil bie på Herren, han, som har skjult sit ansigt for Jakobs hus, og jeg vil forvente ham.
19 Og når de vil sige til jer: Søg til spåkvinderne og tegnsudlæggerne, som hvisker og mumler, da sig: Skal ikke et folk søge til sin Gud for de levende at høre fra de døde?
20 Til loven og til vidnesbyrdet; og når de ikke taler således, er det fordi der ingen lys er i dem.
21 Da skal de drage gennem landet, hårdt plagede og hungrige; og når en hungrer, da skal han blive vred og bande sin konge og sin Gud og vende sit ansigt imod det høje.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3