Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 16
Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne - Sammenlign med Esajas 6
1 I det år, kong Uzzija døde, så jeg Herren sidde på en høj og ophøjet trone, og slæbet af hans klædebon fyldte templet.
2 Seraferne stod over ham, hver af dem havde seks vinger; med de to skjulte hver sit ansigt, og med de to skjulte hver sine fødder, og med de to fløj de.
3 Og den ene råbte til den anden og sagde: Hellig, hellig, hellig er Hærskarernes Herre; al jorden er fuld af hans herlighed.
4 Og dørstolperne rystede ved den råbendes røst, og huset fyldtes med røg.
5 Da sagde jeg: Ve mig, thi jeg forgår; thi jeg er en mand med urene læber og jeg bor midt blandt et folk, som har urene læber; thi mine øjne har set kongen, Hærskarernes Herre,
6 Da fløj en af seraferne hen til mig og havde i hånden et glødende kul, som han havde taget fra alteret med en tang.
7 Og han lod den røre ved min mund og sagde: Se, det har rørt dine læber, og din misgerning er bortvegen, og din synd er sonet.
9 Og han sagde: Gå hen og sig til dette folk: Hør blot, men forstå ikke! Se kun, men indse ikke!
11 Så sagde jeg: Herre, hvor længe? og han sagde: Til byerne bliver øde, uden indbyggere, og husene uden folk, og landet bliver ødelagt.
12 Og Herren har ført folket langt bort, og tomheden er blevet stor i landet.
13 Og bliver en tiendedel endnu tilbage deri, så skal denne atter være til at ødelægges; men ligesom der af terebinten og stenegen bliver en stub tilbage, når de er fældede, således skal denne stub være en hellig stad.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3