Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 14
Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne - Sammenlign Esajas 3
1 Og syv kvinder skal på den dag tage fat på een mand og sige: Vi vil æde vort eget brød og holde os selv med klæder, blot vi må bære dit navn; borttag vor forsmædelse.
2 På den dag skal Herrens spire være til pryd og til herlighed, og landets frugt til stolthed og til pragt for de undslupne i Israel.
3 Og det skal ske, at de, der er blevet tilbage i Zion, og de, som skal kaldes hellige, enhver, som er indskrevet til livet i Jerusalem, skal kaldes hellige, enhver, som er indskrevet til livet i Jerusalem,
4 når Herren skal afto Zions døtres urenhed og bortskylle Jerusalems blodskyld fra dets midte, ved en ånd, som dømmer, og ved en ånd, som optænder en ild.
5 Og Herren skal skabe over hele boligen på Zions bjerg og over dets forsamlinger en sky om dagen og røg med luende ildskær om natten; thi der skal være dække over al Zions herlighed.
6 Og der skal være en hytte til skygge om dagen imod hede og til ly og til skjul imod skybrud og imod regn.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3