Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 12
Profetier, som de er nedskrevet på messingpladerne - Sammenlign Esajas 2
1 Det ord, som Esajas, Amoz's søn, så angående Juda og Jerusalem.
2 Og det skal ske i de sidste dage, at Herrens huses bjerg skal være grundfæstet på bjergenes top, ophøjet over højene, og alle folk skal strømme did.
3 Og mange folkeslag skal gå og sige: Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus, og han vil lære os om sine veje, og vi vil vandre på hans stier; thi fra Zion skal loven udgå; og Herrens ord fra Jerusalem.
6 O, Herre! Derfor har du forskudt dit folk, Jakobs hus, fordi de har fuldt op af østens væsen og lytter til sandsigere som filisterne, og de har behag i de fremmedes børn.
7 Deres land er også fyldt med Sølv og guld, og der er ingen ende på deres skatte; deres land er også fyldt med heste, og deres vogne er talløse.
8 Deres land er også fyldt med afguder, de tilbeder deres hænders gerning, det, som deres fingre har gjort.
9 Og den ringe bøjes ikke, og den store ydmyger sig ikke; der for, tilgiv dem ikke.
10 O, I ugudelige, gå ind i klippen og skjul jer i støvet, thi Herrens frygt og hans majestæts herlighed skal slå jer.
12 Thi Hærskarernes Herres dag kommer snart over alle folkeslag, ja, over enhver, ja, over de stolte og hovmodige og over hver ophøjet, og han skal ydmyges.
13 Ja, og Herrens dag skal komme over alle cedrene på Libanon, thi de er høje og ophøjede, og over alle ege i Basan.
14 Og over alle høje bjerge og over alle højene og over alle de folkeslag, som er ophøjede, og over hvert folk.
16 Og over alle Tarsisskibe, over alle skibene på havet, og over alt, hvad der er lysteligt at skue.
17 Og menneskets højhed skal bøjes, og mændenes stolthed skal fornedres, og Herren skal alene være høj på den dag.
18 Og afguderne skal han aldeles afskaffe.
19 Og de skal gå ind i klippers huler og i jordhuller, for Herrens frygt skal komme over dem og hans majestæts herlighed skal slå dem, når han rejser sig for at forfærde jorden.
20 På den dag skal mennesket kaste sine sølvafguder og sine guldafguder, som det har gjort sig for at tilbede, bort til muldvarpe og flagermus.
21 For at ty ind i klippernes kløfter og i toppen af klipperevnerne; thi Herrens frygt skal komme over dem, hans højheds herlighed skal slå dem, når han rejser sig for at forfærde jorden.
22 Sæt ikke længer jeres lid til mennesket, som har ånde i sin næse, thi hvad er han at regne for.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3