Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 11
Jakobs lærdomme fortsættes - Vidner for Guds ord - Sindbillede på forløseren.
1 Og Jakob talte meget mere til mit folk på den tid, men jeg har kun ladet disse ting skrive; alligevel er det, jeg har skrevet, tilstrækkeligt.
2 Og nu skriver jeg, Nephi, nogle flere af Esajas's ord, thi min sjæl glæder sig ved hans ord. Jeg vil anvende hans ord på mit folk, og jeg vil sende dem ud til alle mine børn: thi han så i sandhed min Forløser, ligesom jeg har set ham.
3 Og min broder Jakob har også set ham, ligesom jeg har set ham, og derfor vil jeg bringe deres ord til mine børn for at overbevise dem om, at mine ord er sande. Thi Gud har sagt: Ved tre vidners mund vil jeg stadfæste mit ord. Ikke desmindre sender Gud flere vidner, og han beviser alle sine ord.
4 Se, min sjæl glæder sig ved at bevise for mit folk sandheden af Kristi komme; thi i den hensigt er Moseloven blevet givet, og alle ting, som Gud har givet menneskene fra verdens begyndelse, er forbilleder på ham.
6 Og min sjæl glæder sig ved at bevise for mit folk, at dersom Kristus ikke kom, måtte alle mennesker omkomme.
7 Thi, hvis der ikke er nogen Kristus, er der ingen Gud, og dersom der ikke er nogen Gud, er vi ikke til; thi da kunne der ingen skabelse have fundet sted. Men der er en Gud, og han er Kristus, og han kommer i sin egen tids fylde.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3