Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Nephis Anden Bog
En beretning om Lehis død. Nephis brødre sætter sig op imod ham. Herren befaler Nephi at drage ud i ørkenen. Hans rejser i ørkenen etc.
Kapitel 1 Et frihedens land, velsignet for de retfærdige, men forbandet for..
Kapitel 2 Lehi taler til sin søn Jakob - Modsætning nødvendig i alle ting -..
Kapitel 3 Lehi taler til sin søn Joseph - En profeti af Josef i Ægypten - F..
Kapitel 5 Nephi, der advares af Gud, udskiller sig fra dem, der stræber ham..
Kapitel 8 Jakobs belæring fortsat - Sammelign Esajas 51
Kapitel 9 Jakobs belæring fortsættes - Den altomfattende forsoning - Frelse..
Kapitel 10 Jakobs belæring fortsættes - Kristi komme - Ingen konger i det fo..
Kapitel 11 Jakobs lærdomme fortsættes - Vidner for Guds ord - Sindbillede på..
Kapitel 12 Profetier, som de er nedskrevet på messingpladerne - Sammenlign E..
Kapitel 13 Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne. Sammenlign Esaja..
Kapitel 14 Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne - Sammenlign Esaj..
Kapitel 15 Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne - Sammenlign Esaj..
Kapitel 16 Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne - Sammenlign med..
Kapitel 18 Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne sammenlign Esajas 8.
Kapitel 19 Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne - Sammenlign Esaj..
Kapitel 20 Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne - Sammenlign Esaj..
Kapitel 21 Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne - Sammenlign Esaj..
Kapitel 22 Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne - Sammenlign Esaj..
Kapitel 23 Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne - Sammenlign Esaj..
Kapitel 24 Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne - Sammenlign Esaj..
Kapitel 25 Nephis udlægninger - Hans forudsigelse om adsplittelsen og den de..
Kapitel 26 Nephis forudsigelser fortsat - Kristus skal komme til Nephiterne..
Kapitel 27 Nephis forudsigelser fortsat - Guds straffedomme over de ugudelig..
Kapitel 28 Nephis forudsigelser fortsat - Kirker og tilstande i de sidste da..
Kapitel 29 Nephis forudsigelser fortsat - Ikke-jøder og Bibelen - Andre opte..
Kapitel 30 Nephis forudsigelser fortsat - Ikke-jøderne, der bliver omvendt,..
Kapitel 31 Nephis forudsigelser fortsat - Hvorfor frelseren blev døbt - Den..
Kapitel 32 Nephis forudsigelser fortsat - Engletunger - Den Helligånds opgave,
Kapitel 33 Nephis sidste vidnesbyrd - Ikke så god til at fremstille tingene..
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3