Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Første Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 22
Nephi udlægger Esajas's profetier - Forudsigelse om en mægtig ikke-jødisk nation i det forjættede land - Lehis efterkommere skal opfostres af ikke-jøderne - Deres skæbne, som kæmper mod Zion.
1 * Og efter at jeg, Nephi, nu havde læst det, der var skrevet på messingpladerne, skete det, at mine brødre kom og sagde til mig: Hvad betyder det, som du har læst? Skal det forstås efter det åndelige, som skal ske åndeligt og ikke efter kødet?
2 Og jeg, Nephi, sagde til dem: Se, det blev åbenbaret for profeten ved Åndens røst; thi ved Ånden bliver alle ting som skal komme over menneskenes børn efter kødets vis, tilkendegivet for profeterne.
3 Derfor henhører det, hvorom jeg har læst, både til timelige og åndelige ting; thi det synes, som om Israels hus, for eller senere, vil blive spredt over hele jorden og ligeledes blandt alle nationer.
5 Og efter at de bortførtes, er disse ting blevet profeteret om dem og ligeledes om alle dem, som herefter vil blive spredt og blive forvirret for den Israels Helliges skyld; thi de vil forhærde deres hjerter, af hvilken grund de vil blive spredt blandt alle folk og blive hadet af alle mennesker.
6 Dog, efter at de er blevet opfostret af ikke-jøderne, og Herren har opløftet sin hånd mod disse og sat dem som et banner, og efter at deres børn er blevet båret på armene og deres døtre på skuldrene, se, de ting, der her tales om, er timelige; thi således er Herrens pagter med vore fædre; og det hentyder til os i de kommende dage samt alle vore brødre, som er af Israels hus.
8 Og efter at vort afkom er spredt, vil Gud Herren udføre et forunderligt værk blandt ikke-jøderne, hvilket vil være af stor værdi for vore efterkommere; derfor lignes det ved, at de opfostres af ikke-jøderne og bæres i deres arme og på deres skuldre.
9 Og det vil også være af stor værdi for ikke-jøderne, og ikke alene for disse, men for hele Israels hus derved, at det tilkendegiver dem den himmelske Faders pagter med Abraham og siger: I din slægt skal alle jordens slægter velsignes.
10 Og jeg vil, mine brødre, at I skal vide, at alle slægter på jorden ikke kan velsignes, medmindre han blotter sin arm for folkenes øjne.
11 Derfor vil Gud Herren blotte sin arm for alle folkenes øjne ved at opfylde sine pagter med dem, som er af Israels hus og bringe dem sit evangelium.
12 Og således vil han atter føre dem ud af fangenskab, og de skal indsamles i deres arvelande; og de vil blive ført ud af ubemærkethed og mørke, og de skal vide, at Herren er deres Frelser og Forløser, den mægtige i Israel.
13 Og den store og vederstyggelige kirkes blod, som er al jorderiges skøge, skal komme på deres eget hoved; thi de bekriger hinanden indbyrdes, og sværdet i deres egen hånd skal falde på deres eget hoved, og de skal være drukne af deres eget blod.
14 Og alle folk, der vil føre krig mod dig, o Israels hus, skal vende sig mod hinanden, og de skal falde i graven, som de gravede for at besnære Herrens folk. Og alle, som strider mod Zion, vil blive udryddet. Og den store skøge, som har forvendt Herrens rette veje, ja, den store og vederstyggelige kirke, skal falde i støvet, og stort skal dens fald blive.
15 Thi se, siger profeten, tiden kommer snart, da Satan ikke mere skal have magt over menneskenes hjerter, for dagen kommer snart, da alle de hovmodige og ugudelige skal være som halm, og dagen kommer, da de skal opbrændes.
16 Thi den tid kommer snart, da Guds vrede i hele dens fylde skal udøses over alle menneskenes børn; thi han vil ikke tilstede, at de ugudelige skal ødelægge de retfærdige.
18 Se, mine brødre, jeg siger jer, at disse ting må snart komme; ja, endog blod og ild og røgdamp må komme, og det må nødvendigvis ske på denne jord, og det kommer over menneskene efter kødets vis, hvis det sker, at de forhærder deres hjerter mod den Hellige i Israel.
20 Og Herren vil afgjort berede en vej for sit folk for at opfylde de ord, Moses talte, da han sagde: Herren, jeres Gud, vil oprejse jer en profet ligesom mig; ham skal I høre i alt det, som han vil tale til jer. Og det skal ske, at alle, der ikke vil høre profeten, skal udryddes af folket.
21 Og jeg, Nephi, forkynder jer nu, at denne profet, som Moses talte om, var Israels Hellige; derfor skal han afsige dom i retfærdighed.
22 Og de retfærdige behøver ikke at frygte, thi det er dem, der ikke skal fortabes. Men djævelens rige, som skal oprettes blandt menneskenes børn, hvilket rige er oprettet blandt dem, som lever i kødet, skal beskæmmes
23 Thi tiden vil snart komme, da alle kirker, som er bygget for vindings skyld, og alle, som er bygget for at vinde magt over kødet, og de, som er bygget for at vinde anseelse i verdens øjne, og de, som følger kødets lyster og de verdslige ting, og som udøver al ugudelighed, ja kort sagt alle, der hører til djævelens rige, må frygte og skælve og bæve; det er dem, som må falde ned i støvet, det er dem, der skal fortæres som halm; og dette er i overensstemmelse med profetens ord.
24 Og tiden kommer snarlig, da de retfærdige skal føres ud som kalve fra båsen, og den Hellige i Israel skal reagere med Herredømme og med magt og kraft og stor herlighed.
25 Og han samler sine børn fra jordens fire hjørner; og han tæller sine får, og de kender ham, og der skal blive én hjord og en hyrde, og han skal give sine får føde, og i ham skal de finde føde.
26 Og på grund af hans folks retfærdighed har Satan ingen magt; derfor kan han ikke blive løst i et tidsrum af mange år; thi han har ingen magt over folkets hjerter, for de lever i retfærdighed, og den Hellige i Israel regerer.
27 Og se, nu siger jeg, Nephi, til jer, at alt dette må ske i kødet.
28 Men se, alle slægter, stammer, tungemål og folk skal bo i tryghed hos den Hellige i Israel, dersom de vil omvende sig.
29 Og nu slutter jeg, Nephi; thi jeg tør endnu ikke tale mere om disse ting
31 Derfor behøver I ikke at tro, at jeg og min fader er de eneste, der har vidnet og lært om dem. Dersom I derfor holder budene og holder ud til enden, skal I blive frelst på den yderste dag. Så er det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3