Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Første Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 12
Nephi ser i et syn det forjættede land - Frelserens fremtidige komme til Nephis folk - Deres retfærdighed, synd og fald forudset.
1 Og det skete, at engelen sagde til mig: Se dit afkom og ligeså dine brødres afkom. Og jeg så og skuede det forjættede land, og jeg så store folkeskarer, ja, de var så talrige som havets sand.
2 * Og jeg så store skarer samlet til kamp, den ene mod den anden, og jeg så krige og hørte rygter om krige og stor blodsudgydelse ved sværdet blandt mit folk.
3 * Og jeg så, at der herskede krig og splid i landet gennem mange slægtled, og jeg så mange byer, ja, så mange, at jeg ikke talte dem.
4 Og det skete, at jeg så et tæt mørke over det forjættede land, og jeg så lyn og hørte torden og jordskælv og al slags kraftig støj, og jeg så, at jorden og klipperne revnede og bjergene styrtede sammen, og jeg så jordens sletter blive brudt op og mange byer synke, og jeg så, at mange blev fortæret af ild, og jeg så at mange styrtede til jorden på grund af rystelserne.
5 Og det skete, efter at jeg havde set disse ting, at jeg så den mørke tåge forsvinde fra jordens overflade, og jeg så store mængder, der var faldet om under Herrens store og forfærdelige straffedomme.
6 Og jeg så himlene åbne sig og det Guds Lam komme ned fra himlen, og han kom og viste sig for folket.
7 Og jeg så også og bevidner, at den Helligånd faldt på tolv andre, og de blev ordineret af Gud og udvalgt.
8 Og engelen talte til mig og sagde: Se Lammets tolv disciple, der er valgt til at virke blandt din slægt.
9 Og han sagde til mig: Husker du Lammets tolv apostle? Det er dem, der skal dømme de tolv Israels stammer; derfor skal de tolv Guds tjenere af dit afkom dømmes af dem; thi I er af Israels hus.
10 Og disse tolv Guds tjenere, som du ser, skal dømme dit afkom. Og se, de er retfærdige til evig tid; thi på grund af deres tro på Guds Lam er deres klæder gjort hvide i hans blod.
11 Og engelen sagde til mig: Se! Og jeg så de tre slægter hensove i retfærdighed, og deres klæder var hvide ligesom Guds Lam. Og engelen sagde til mig: Disse er gjort hvide i Lammets blod som følge af deres tro på ham.
12 Og jeg, Nephi, så at også mange af fjerde generation, der gik bort i retfærdighed.
13 * Og jeg så jordens folkeskarer samlet.
14 Og engelen sagde til mig: Se dit afkom og dine brødres afkom.
15 * Og jeg så og skuede det folk, der var af mit afkom, samlet i store skarer imod mine brødres afkom, og de var samlet til krig.
16 Og engelen talte til mig og sagde: Se, kilden med det urene vand, som din fader så, ja, floden, som han talte om og dens dyb, er helvedes dyb.
17 Og mørkets tåge er djævelens fristelser, som forblinder menneskenes børns øjne, forhærder deres hjerter og fører dem bort på brede veje, så at de omkommer og fortabes.
18 Og den store og rummelige bygning, som din fader så, er menneskenes stolthed og tomme indbildninger. Og et stort og forfærdeligt svælg adskiller dem, ja, endog fra den evige Guds retfærdigheds ord, og Messias, som er det Guds Lam, om hvem den Helligånd bærer vidnesbyrd fra verdens begyndelse og til nærværende tid og fra nu og i al evighed.
19 Og medens engelen talte disse ord, så jeg, at mine brødres afkom kæmpede mod mine efterkommere, som engelen havde sagt, og på grund af mit afkoms stolthed og djævelens fristelser så jeg, at mine brødres afkom overvandt mine efterkommere.
20 Og det skete, at jeg så, at folket af mine brødres afkom havde overvundet mit afkom, og de drog i store skarer hen over landet.
21 Og jeg så dem samlet i store skarer, og jeg så, at der var krig og hørte rygter om krig mellem dem; og under krige og rygter om krige så jeg mange slægter hensove.
22 Og engelen sagde til mig: Se, de vil nedsynke i vantro.
23 Og jeg så, efter at de var sunket ned i vantro, at de blev et mørkt, afskyeligt og urent folk, fuldt af dovenskab og allehånde vederstyggeligheder.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3