Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Første Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 10
Lehi forudsiger det babyloniske fangenskab og Guds Lams komme - Israels hus sammenlignes med et oliventræ - Adsplittelsen og den påfølgende indsamling fremstilles.
1 Og jeg, Nephi, skrider nu til at berette på disse plader om mine handlinger, min regering og min religiøse virksomhed, men for at fortsætte min beretning må jeg tale noget om det, som angår min fader og mine brødre.
2 Thi se, det skete efter at min fader var holdt op med at tale om indholdet af sin drøm og med at formane mine brødre til al flid, talte han til dem om jøderne -
3 at, efter at de, tillige med den store by Jerusalem skulle ødelægges og mange blive bortført i fangenskab til Babylon, skulle de dog vende tilbage igen i Herrens egen bestemte tid, ja, føres tilbage af fangenskab, og efter at de er blevet ført ud af fangenskab, skal de atter komme i besiddelse af deres arveland.
4 Ja, seks hundrede år fra den tid, da min fader forlod Jerusalem, skulle Gud Herren oprejse en profet blandt jøderne, ja, en Messias, eller med andre ord, en verdens Frelser.
5 Og han talte ligeledes om profeterne, om hvor mange, der havde vidnet om disse ting om denne Messias, som han havde talt om, eller denne verdens Forløser.
6 Thi hele menneskeheden var i en fortabt og falden tilstand og ville altid være det, medmindre de ville forlade sig på denne Forløser.
7 Og han talte også om en profet, der skulle komme førend Messias, for at berede Herrens vej -
8 Ja, at han skulle gå ud og råbe i ørkenen: Bered Herrens vej, gør hans stier rette; thi der står en iblandt jer, som I ikke kender, og han er mætigere end jeg, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Og min fader talte meget angående dette.
9 Og min fader sagde, at han skulle døbe i Bethabara hinsides Jordan, og han sagde også, at han skulle døbe med vand, at han endog skulle døbe Messias med vand.
10 Og efter at han havde døbt Messias med vand, skulle han se og vidne om, at han havde døbt det Guds Lam, der skulle borttage verdens synder.
11 Og det skete, at da min fader havde sagt disse ord, talte han til mine brødre om evangeliet, der skulle prædikes blandt jøderne, og om hvorledes jøderne ville nedsynke i vantro og efter at Messias, som skulle komme, var blevet slået ihjel af jøderne, skulle han opstå fra de døde, og han skulle åbenbare sig ved den Helligånd for ikke-jøderne
12 Ja, min fader talte også meget angående ikke-jøderne og ligeledes om Israels hus, at de skulle lignes ved et oliventræ, hvis grene ville blive brækket af og spredt over hele jorden
13 Derfor, sagde han, måtte det nødvendigvis ske, at vi i endrægtighed skulle føres til det forjættede land for at opfylde Herrens ord, som siger, at vi vil blive spredt over hele jorden
14 Og efter at Israels hus var blevet spredt, skulle det atter samles, ja efter at ikke-jøderne havde modtaget evangeliets fylde, skulle oliventræts naturlige grene eller resten af Israels hus indpodes eller komme til kundskab om den sande messias, deres Herre og Forløser
15 Og således profeterede min fader og talte til mine brødre, og ligeledes talte han om mange andre ting, som jeg ikke skriver i denne bog; thi i min anden bog har jeg skrevet så meget deraf, som var tjenligt for mig
16 Og alt det, som jeg har talt om, skete, medens min fader boede i et telt i Lemuels dal.
17 Og det begav sig, efter at jeg, Nephi, havde hørt alle min faders ord om det, som han så i et syn og ligeledes om det, han talte ved den Helligånds kraft, hvilken kraft han fik ved troen på Guds Søn - og Guds Søn var den Messias, der skulle komme - ønskede jeg, Nephi, at jeg også måtte se og høre og fatte disse ting ved den Helligånds kraft, som er en Guds gave til alle dem, der flittigt søger ham såvel i fordums tid som på den tid, da han åbenbarer sig for menneskene
18 Thi han er den samme i går, i dag og for evigt, og vejen er beredt for alle mennesker fra verdens begyndelse, dersom de omvender sig og kommer til ham
19 Thi den, der flittigt søger, skal finde, og Guds hemmeligheder skal åbenbares for dem ved den Helligånds kraft lige så vel nu som i gamle dage, og som i gamle dage således også i de kommende dage; thi Herrens veje er samme evige kredsløb.
20 Kom derfor ihu, o menneske, at for alle dine gerninger vil du blive stillet overfor dommen
21 Derfor, der som I har prøvet på at gøre ondt i jeres prøvelses dage, da bliver I fundet urene for Guds domstol, og intet urent kan bo hos Gud, og derfor vil I blive forkastet for evigt.
22 Og den Helligånd giver mig myndighed til at tale om disse ting, men ikke til at fornægte dem.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3