Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Første Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 6
Nephis hensigter - Han skriver det som er Gud velbehageligt.
1 Og jeg, Nephi, skriver ikke mine fædres slægtregister i denne del af min optegnelse; jeg vil heller ikke nogensinde skrive det på disse plader, som jeg nu skriver på; thi det er skrevet i den optegnelse, som er blevet ført af min fader, hvorfor jeg ikke skriver det i dette værk.
2 Thi det er nok for mig at sige, at vi nedstammer fra Josef.
4 Thi min hele hensigt er at kunne overtale mennesker til at komme til Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, og blive frelst
5 Af den grund skriver jeg ikke det, der behager verden, men kun det, der behager Gud og dem, som ikke er af verden.
6 Jeg vil derfor give mine efterkommere befaling om, at de ikke skal fylde disse plader med ting, som er uden værdi for menneskene.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3