Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Første Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 1
Lehis syn, i hvilket han så ildstøtten og profetiens bog - Han forudsiger den skæbne, der truer Jerusalem og profeterer om Messia's komme - Jøderne stræber ham efter livet.
2 Ja, jeg skriver denne beretning i min faders sprog, som består af jødernes lærdom og ægypternes sprog.
3 Og jeg ved, at den beretning jeg nedskriver, er sandfærdig, og jeg skriver den med min egen hånd efter bedste evne.
4 Thi det skete i begyndelsen af det første år af Zedekias's Judas konges regering (min fader Lehi havde boet i Jerusalem alle sine dage), at der kom mange profeter og profeterede for folket, at de måtte omvende sig; ellers ville den store by Jerusalem blive ødelagt.
5 Og det skete, at min fader Lehi gik ud for at bede og bad til Herren, ja, af hele sit hjerte bad han for sit folk,
6 og det skete, medens han bad til Herren, at der kom en ildstøtte og hvilede på en klippe foran ham; og han så og hørte meget, og det, han så og hørte fik ham til at ryste og skælve meget.
7 Og det skete, at han tog hjem til sit eget hus i Jerusalem; og han kastede sig på sengen, for han var overvældet af Ånden og af det, som han havde set.
8 Og medens han således var overvældet af Ånden, blev han henrykket i et syn, og han så endog himlene åbne sig, og han troede han så Gud sidde på sin trone, omgivet af utallige engleskarer, der sang og priste deres Gud.
9 * Og han så én stige ned midt ud af himlen, og han så at dennes glans overgik solens, når den står højest.
11 Og de kom ned og vandrede på jorden. Og den første kom hen til min fader og stod foran ham og gav ham en bog og bød ham læse den.
12 Og medens han læste, * blev han fyldt af Herrens ånd.
13 Og han læste og sagde: Ve, ve, Jerusalem! thi jeg har set dine vederstyggeligheder! Ja, min fader læste meget angående Jerusalem - at den ville blive ødelagt tillige med dens indbyggere; mange ville omkomme ved sværdet, og mange ville blive bortført til Babylon i fangenskab.
14 Og det skete, at da min fader havde læst og set mange store og vidunderlige ting, henvendte han sig til Herren med udråb som disse: Store og forunderlige er dine gerninger, o Herre, almægtige Gud! Din trone er høj i himlene, og din magt, godhed og nåde er over alle jordens indbyggere, og da du er barmhjertig, vil du ikke tilstede, at de, der kommer til dig, skal omkomme.
15 Og på denne måde talte min fader, da han priste sin Gud; thi hans sjæl glædede sig, og hans hele hjerte var fyldt af de ting, han havde set, ja, som Herren havde vist ham.
16 Og jeg, Nephi, nedskriver ikke en fuldstændig beretning om det, som min fader har skrevet; thi han har skrevet meget, som han så i syner og drømme, og han har også skrevet meget, som han profeterede og talte til sine børn, som jeg ikke vil skrive en fuldstændig beretning om.
17 Men jeg vil skrive en beretning om mit eget liv. Se, jeg laver en forkortelse af min faders optegnelser på plader, som jeg har forarbejdet med mine egne hænder; og når jeg har forkortet min faders optegnelser, vil jeg skrive en beretning om mit eget liv.
18 Derfor ønsker jeg, at I skal vide, at efter at Herren havde vist min fader Lehi så mange forunderlige ting, ja, angående Jerusalems ødelæggelse, se, da gik han ud iblandt befolkningen og begyndte at profetere og forkynde for dem angående det, han både havde set og hørt.
20 Og da jøderne hørte dette, blev de vrede på ham, ja, ligesom på profeterne fordum, som de havde udstødt og stenet og myrdet, og de stræbte også ham efter livet. Men se, jeg, Nephi, vil vise jer, at Herrens inderlige barmhjertighed er over alle dem, som han har udvalgt for deres tros skyld, for at gøre dem mægtige, endog med magt til befrielse.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3