Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Nephis Første Bog
Hans regering og virke
En beretning om Lehi og hans hustru Sariah og hans fire sønner, hvis navne (begyndende med den ældste) er Laman, Lemuel, Sam og Nephi. Herren råder Lehi til at drage ud af Jerusalems land, fordi han profeterer til folket angående deres ugudelighed, og de forsøger at ombringe ham. Han foretager en tre dages rejse ud i ørkenen med sin familie. Nephi tager sine brødre med sig og vender tilbage til Jerusalem for at hente jødernes optegnelser. Beretningen om deres lidelser. De tager Ishmaels døtre til hustruer. De tager deres familier med sig og drager ud i ørkenen. Deres lidelser og sorger i ørkenen. Den kurs, de tager på rejsen. De kommer til de store vande. Nephis brødre sætter sig op imod ham. Han beskæmmer dem og de bygger et fartøj. De kalder stedet for Overflødighed. De sætter over de store vande til det forjættede land etc. Dette er i overensstemmelse med Nephis beretning; eller med andre ord, jeg Nephi, skrev disse optegnelser.
Kapitel 1 Lehis syn, i hvilket han så ildstøtten og profetiens bog - Han fo..
Kapitel 2 Lehi begiver sig med sin familie ud i ørkenen, som grænser op til..
Kapitel 3 Lehis sønner sendes tilbage til Jerusalem for at hente messingpla..
Kapitel 4 Nephi sikrer sig pladerne ved krigslist - Laban dræbes ved sit eg..
Kapitel 5 Sarias klager over Lehi - De glæder sig begge over deres sønners..
Kapitel 6 Nephis hensigter - Han skriver det som er Gud velbehageligt.
Kapitel 7 Lehis sønner sendes atter tilbage til Jerusalem - Ishmael og hans..
Kapitel 8 Lehis drøm om træet, floden og jernstangen - Laman og Lemuel spis..
Kapitel 9 Angående Nephis plader - To sæt plader, det ene om religiøs virks..
Kapitel 10 Lehi forudsiger det babyloniske fangenskab og Guds Lams komme - I..
Kapitel 11 Nephi og Herrens ånd - Lehis profetiske drøm tydet - Nephi ser i..
Kapitel 12 Nephi ser i et syn det forjættede land - Frelserens fremtidige ko..
Kapitel 13 De ikke-jødiske nationer - En stor og vederstyggelig kirke - Amer..
Kapitel 14 Skiftevis velsignelse og forbandelse for nationerne - Kun to kirk..
Kapitel 15 Lehis lære udlagt af Nephi - Oliventræet - Livets træ - Guds ord.
Kapitel 16 Lehis sønner og Ismaels døtre gifter sig indbyrdes - Rejsen forts..
Kapitel 17 Irreantum og mange vande - Herren befaler Nephi at bygge et fartø..
Kapitel 18 Fartøjet bygges færdigt - Jakob og Joseph - Rejsen påbegyndes - L..
Kapitel 19 Nephis optegnelser om sit folk - Forskellige profeter omtales - Z..
Kapitel 20 Profetier nedskrevet på messingpladerne - Sammenlign Esajas 48.
Kapitel 21 Esajs's skrivelser, som de er nedskrevet på messingpladerne, fort..
Kapitel 22 Nephi udlægger Esajas's profetier - Forudsigelse om en mægtig ikk..
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3