Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Lære og Pagter
Afsnit 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig ko..
Afsnit 2 De ord, som englen Moroni talte til profeten Joseph Smith, da den..
Afsnit 3 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i juli 1828 i Harmony..
Afsnit 4 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til faderen Joseph..
Afsnit 5 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Harmony, Pensylv..
Afsnit 6 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i H..
Afsnit 7 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i H..
Afsnit 8 Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery..
Afsnit 9 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery..
Afsnit 10 Åbenbaring, givet til Joseph Smith i Harmony, Pensylvanien, i som..
Afsnit 11 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til broderen Hyrum..
Afsnit 12 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Joseph Knight..
Afsnit 13 Joseph Smiths og Oliver Cowderys ordination til det Aronske Præst..
Afsnit 14 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til David Whitmer..
Afsnit 15 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til John Whitmer i..
Afsnit 16 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Peter Whitmer..
Afsnit 17 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery..
Afsnit 18 Åbenbaring til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og David Whi..
Afsnit 19 En befaling af Gud, og ikke af mennesker, åbenbaret gennem profet..
Afsnit 20 Åbenbaring, om Kirkens organisation og forvaltning, givet gennem..
Afsnit 21 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Fayette, New York,..
Afsnit 22 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Jesu Kristi K..
Afsnit 23 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Manchester, New..
Afsnit 24 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i H..
Afsnit 25 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Harmony, Pensylv..
Afsnit 26 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og Jo..
Afsnit 27 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Harmony, Pensylvani..
Afsnit 28 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Oliver Cowder..
Afsnit 29 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i seks ældsters næ..
Afsnit 30 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til David Whitmer..
Afsnit 31 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Thomas B. Mar..
Afsnit 32 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Parley P. Pra..
Afsnit 33 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Ezra Thayre o..
Afsnit 34 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Orson Pratt i..
Afsnit 35 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdom i de..
Afsnit 36 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Edward Partri..
Afsnit 37 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i de..
Afsnit 38 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, i Fayette, New Yo..
Afsnit 39 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til James Covill i..
Afsnit 40 Åbenbaring til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Fayette,..
Afsnit 41 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtl..
Afsnit 42 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 43 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 44 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Ki..
Afsnit 45 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtl..
Afsnit 46 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtl..
Afsnit 47 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 48 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 49 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Sidney Rigdom,..
Afsnit 50 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 51 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Thompson, Ohio,..
Afsnit 52 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Kirkens ældste..
Afsnit 53 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Algernon Sidn..
Afsnit 54 Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith, til Newel Knight i..
Afsnit 55 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til William W. Ph..
Afsnit 56 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 57 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Zion, Jackson Co..
Afsnit 58 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Zion, Jackson Co..
Afsnit 59 Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Zion, Jackson Cou..
Afsnit 60 Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Jackson County, M..
Afsnit 61 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith på Missouriflodens..
Afsnit 62 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, på Missourifloden..
Afsnit 63 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 64 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Kirkens ældst..
Afsnit 65 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i o..
Afsnit 66 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til William E. M'..
Afsnit 67 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i n..
Afsnit 68 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i n..
Afsnit 69 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i n..
Afsnit 70 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i n..
Afsnit 71 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hi..
Afsnit 72 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 73 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hi..
Afsnit 74 Gennem åbenbaring til profeten Joseph Smith blev denne forklaring..
Afsnit 75 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Amherst, Ohio, d..
Afsnit 76 Et syn, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram,..
Afsnit 77 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mart..
Afsnit 78 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i m..
Afsnit 79 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, mar..
Afsnit 80 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, mar..
Afsnit 81 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i m..
Afsnit 82 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Jackson County,..
Afsnit 83 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Independence, Mi..
Afsnit 84 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 85 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 86 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 87 Åbenbaring og profeti om krig, givet gennem profeten Joseph Smith..
Afsnit 88 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 89 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 90 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den..
Afsnit 91 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 92 Åbenbaring, givet til Enok (Joseph Smith) i Kirtland, Ohio, den 1..
Afsnit 93 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 94 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 95 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 96 Åbenbaring, givet til Enok (profeten Joseph Smith) i Kirtland, Oh..
Afsnit 97 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 98 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 99 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 100 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Pe..
Afsnit 101 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den..
Afsnit 102 Referat af organiseringen af det første højråd i Jesu Kristi Kirk..
Afsnit 103 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 104 Åbenbaring, givet til Enok (Joseph Smith jun.) den 23. april 1834..
Afsnit 105 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith ved Fishing River,..
Afsnit 106 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 107 Åbenbaring om præstedømmet, givet gennem profeten Joseph Smith i..
Afsnit 108 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio,..
Afsnit 109 Følgende bøn opsendtes ved indvielsen af templet i Kirtland, Ohio..
Afsnit 110 Syner, som profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery havde i temple..
Afsnit 111 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Salem, Massachus..
Afsnit 112 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Thomas B. Mar..
Afsnit 113 Svar på visse spørgsmål i Bibelen, givet ved profeten Joseph Smit..
Afsnit 114 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West. Missou..
Afsnit 115 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West. Missou..
Afsnit 116 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i nærheden af Wight's..
Afsnit 117 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West den 8...
Afsnit 118 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missou..
Afsnit 119 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missou..
Afsnit 120 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, den 18..
Afsnit 121 Bøn og profetier, skrevet af profeten Joseph Smith, medens han va..
Afsnit 122 Herrens ord til profeten Joseph Smith, medens denne var fange i L..
Afsnit 123 De helliges pligter overfor deres forfølgere som fremsat af profe..
Afsnit 124 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, d..
Afsnit 125 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois..
Afsnit 126 Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Brigham Youngs hu..
Afsnit 127 Skrivelse fra profeten Joseph Smith til de sidste dages hellige i..
Afsnit 128 Skrivelse fra profeten Joseph Smith til Jesu Kristi Kirke af Sids..
Afsnit 129 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, d..
Afsnit 130 Vigtige instruktioner, givet gennem profeten Joseph Smith i Ramus..
Afsnit 131 Instruktioner ved profeten Joseph Smith, givet i Ramus, Illinois,..
Afsnit 132 Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, n..
Afsnit 133 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den..
Afsnit 134 Redegørelse for vor tro angående regeringer og love i almindeligh..
Afsnit 135 Profeten Joseph Smiths martyrdød i Carthage, Illinois, den 27. ju..
Afsnit 136 Herrens ord og vilje, givet gennem præsident Brigham Young i Wint..
Afsnit 137 En åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i templet i Kirtlan..
Afsnit 138 En åbenbaring givet til præsident Joseph F. Smith i Salt Lake Cit..
Vis næste side / ALT-3