Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Lære og Pagter
Reference: L&P 19:16-19
Overskrift: Kristus led for vores synder, så vi ikke skal lide, hvis vi omvender os.
Tekst: 16. Thi se, jeg, Gud, har lidt dette for alle, for at de, som vil omvende sig, ikke skal lide. 17. Men dersom de ikke vil omvedne sig, må de lide, ligesom jeg. 18. Og mine lidelser gjorde, at selv jeg, Gud, den største af alle, skælvede af smerte og blødte fra hver pore og led både på legeme og sjæl og ønskede, at jeg ikke skulle drikke den bitre kalk. 19. Dog, ære være Faderen, jeg tømte den og fuldendte mine forberedelser for menneskenes børn.
Historie: Martin Harris besøgte Joseph Smith for at få at vide, om han, Martin, stadig var accepteret af Herren.
Lærdomme: Jesus Kristus led for os alle; hvis vi omvender os, vil vi ikke komme til at lide.
Missionering: Bær vidnesbyrd for dine venner om, hvordan omvendelse og forsoningen har bragt dig trøst.
Personlig: Tak Faderen fordi han sendte Frelseren for at give mulighed for omvendelse.
Bøger
·