Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Lære og Pagter
Reference: L&P 8:2-3
Overskrift: Åbenbaring modtager du i din sjæl og dit hjerte.
Tekst: 2. Ja, se, jeg vil tale til dig i din sjæl og i dit hjerte gennem den helligånd, der skal komme over dig, og som skal bo i dit hjerte. 3. Se, dette er åbenbaringens ånd, den ånd, ved hvilken Moses førte Israels børn gennem Det røde Hav på tør bund.
Historie: Under oversættelsen af Mormons Bog blev Oliver Cowdery ivrig efter at få kraft til at oversætte. Denne åbenbaring er et resultat af hans ønske.
Lærdomme: Herren åbenbare gennem Helligånden sin vilje til os i vor sjæl og hjerte. Dette er åbenbaringens Ånd.
Missionering: Hjælp en ven med at forstå, at han kan få at vide, at evangeliet er sandt ved at spørge Herren. Gud vil åbenbare det til ham gennem Helligånden.
Personlig: Vælg et evangelisk princip, som er svært at forstå. Bed om at kunne forstå det. Lyt til de tilskyndelser som du mærker i din sjæl eller i dit hjerte.
Bøger
·