Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: Moroni 7:45
Overskrift: Kærligheden er langmodig og velvillig.
Tekst: 45. Og kærligheden er langmodig og velvillig, misunder ikke, opblæses ikke, søger ikke sit eget, forbitres ikke, tilregner ikke det onde, glæder sig ikke over uretfærdighed, men glæder sig ved sandheden; den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
Historie: Moroni nedskrev nogle af sin faders, Mormons, væsentlige lærdomme, før den nephitiske nation gik under.
Lærdomme: Kærlighed er en nødvendig egenskab for at blive frelst. Den er sammensat af tålmodighed, venlighed, omsorg, uselviskhed, kærlighed til sine medmennesker og udholdenhed.
Missionering: Hjælp en nyomvendt til at forstå kærlighedens betydning, samt hvordan man udvikler dens egenskaber.
Personlig: Vælg en af kærlighedens egenskaber som dit personlige mål i denne uge. Når du lærer at leve et næstekærligt liv, vil du finde evig lykke.
Bøger
·