Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: 1. Nephi 19:23
Overskrift: Jeg anvendte al hellig skrift på os.
Tekst: 23. Og jeg læste meget for dem af det, som stod skrevet i Mose bog; men for mere fuldstændigt at kunne overtale dem til at tro på Herren, deres Forløser, læste jeg for dem, hvad der var skrevet af profeten Esajas; thi jeg anvendte al hellig skrift på os, så at den kunne blive os til gavn og lærdom.
Historie: Nephi læste skrifterne for sin familie, da han havde fået fat i messingpladerne.
Lærdomme: Skrifterne overtaler os til at tro på Kristus og er "os til gavn og lærdom."
Missionering: Fortæl en undersøger, at skrifterne er for os i går, i dag og i fremtiden.
Personlig: Vælg et af dine problemer og forsøg oprigtigt at løse det ved at anvende et princip fra et skriftsted.
Bøger
·