Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: 3. Nephi 11:29
Overskrift: Stridighed er af djævelen.
Tekst: 29. Thi sandelig, sandelig siger jeg jer, at den, der har en trættekær ånd, er ikke af mig, men af djævelen, som er fader til splid og uenighed, som opægger menneskenes hjerter til at trættes i vrede med hinanden.
Historie: Den opstandne Frelser forklarede, hvorfor man skulle undgå at skændes om læresætninger.
Lærdomme: En person, som har en stridbar ånd, er ikke af Frelseren, men af Djævelen
Missionering: Når du taler med en undersøger om evangeliet, skal du ikke diskutere eller argumentere.
Personlig: Ved at kontrollere din tunge og dine følelser kan du ophøre med at være stridbar blandt venner og familie.
Bøger
·