Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: Alma 41:10
Overskrift: Ugudelighed har aldrig været lykke.
Tekst: 10. Tro ikke, fordi der er blevet talt angående genoprettelse, at du skal blive genbragt fra synd og salighed. Jeg siger dig, at ugudelighed har aldrig været lykke.
Historie: Alma opmundrede sin ulydige søn, Corianton, ved at forklare ham genoprettelsens princip.
Lærdomme: Opstandelse forandre ikke en persons væremåde. En ugudelig person kan ikke finde evig lykke.
Missionering: Belær et nyt medlem om, at ugudelighed aldrig kan resultere i sand lykke.
Personlig: Næste gang du bliver fristet til at gøre noget, du ved er forkert, husk da på, at ugudelig aldrig leder til evig lykke.
Bøger
·