Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: Alma 37:35
Overskrift: Lær visdom I din ungdom; hold Guds bud.
Tekst: 35. O, min søn, husk at lære visdom i din ungdom: ja, lær i din ungdom at holde Guds bud.
Historie: Alma gav sin søn Helaman belæringer om hans ansvar for at undervise folket.
Lærdomme: Lær at holde budene, mens du er ung.
Missionering: Forklar en ven, der ikke er medlem, hvorfor vi lægger vægt på at undervise vores børn i evangeliet.
Personlig: Lær at holde budene nu, så de kan være en del af din natur, når du modnes i evangeliet.
Bøger
·