Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: Mosiah 3:19
Overskrift: Det naturlige menneske er en fjende af Gud.
Tekst: 19. Thi det naturlige menneske er en fjende af Gud og har været det siden Adams fald og vil vedblive at være det i al evighed, medmindre det underkaster sig den Helligånds ledelse, aflægger det naturlige menneske og bliver en hellig gennem forsoningen ved den Herre Kristus og bliver som et barn, underdanig, sagtmodig, ydmyg, tålmodig, fuld af kærlighed, villig til at underkaste sig alt det, Herren finder tjeneligt at pålægge det, ligesom et barn underkaster sig sin fader.
Historie: Kong Benjamin underviste sit folk i der, en engel havde undervist ham i natten i forvejen.
Lærdomme: Det naturlige (faldne) menneske er en fjende af Gud. Ved at underkaste os Ånden og blive som et lille barn kan vi overvinde det naturlige menneske.
Missionering: Vis din ven, der ikke er medlem, at uden Helligånden befinder vi os i en falden (naturlige) tilstand og er ikke Gud nær.
Personlig: Lyt til Ånden og vær mere lydig, tålmodig og fuld af kærlighed, selv når du er fristet til af skændes med én af familiens medlemmer eller stiller dig op imod dem.
Bøger
·