Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Lære og Pagter
L&P 1:37-38 "Ransag disse befaldinger"
L&P 8:2-3
L&P 10:5
L&P 14:7
L&P 18:10,15-16
L&P 19:16-19
L&P 25:12
L&P 58:26-27
L&P 58:42-43 Gud vil ikke huske vores synder, hvis vi bekend..
L&P 59:9-10 Det er blevet os befalet at holde sabbatsdagen..
L&P 64:9-11 Det er blevet os befalet at tilgive hinanden.
L&P 64:23
L&P 76:22-24 Joseph Smith og Sidney Rigdon bar vidnesbyrd om..
L&P 82:3
L&P 82:10
L&P 84:33-39
L&P 88:123-124
L&P 89:18-21 Vi bliver lovet velsignelser, hvis vi holder be..
L&P 121:34-36
L&P 130:18-19
L&P 130:20-21 Alle velsignelser kommer ved lydighed mod loven.
L&P 130:22-23
L&P 131:1-4
L&P 137:7-10
Joseph Smith 2:15-20
Bøger
·