Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mormons Bog
1. Nephi 3:7
1. Nephi 19:23
2. Nephi 2:25 Adam faldt, for at mennesket kunne blive til.
2. Nephi 2:27
2. Nephi 9:28-29
2. Nephi 28:7-9
2. Nephi 32:3
2. Nephi 32:8-9
Jakob 2:18-19
Mosiah 2:17
Mosiah 3:19 Det naturlige menneske er en fjende af Gud.
Mosiah 4:30 Vogt dine tanker, ord og gerninger.
Alma 32:21 Tro er ikke at have fuldkommen kundskab.
Alma 34:32-34 Dette er tiden, da man skal forberede sig til a..
Alma 37:6-7
Alma 37:35
Alma 41:10
Helaman 5:12
3. Nephi 11:29
3. Nephi 27:27
Ether 12:6
Ether 12:27
Moroni 7:16-17
Moroni 7:45
Moroni 10:4-5
Bøger
·