Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Anden litteratur
Her finder du den alternative litteratur der kan benyttes som baggrundsmateriale i forbindelse med dit studium. Bemærk at disse tekster på ingen måde repræsenterer Kirkens tro og lærdomme, men kan være af historisk eller filosofisk interesse.

Det kan f.eks. være relevant at forstå de historiske omgivelser eller tidligere tiders tankegang, når du studerer beretninger af ældre dato. Teksterne er på engelsk - endnu!
Aristoteles
· Categories
· History of Animals
· Metaphysics
· Meteorology
· Nicomachean Ethics
· On Dreams
· On Generation and Corruption
· On interpretation
· On Longevity and Shortness of Life
· On Memory and Reminiscence
· On Prophesying by Dreams
· On Sense and the Sensible
· On Sleep and Sleeplessness
· On Sophistical Refutations
· On The Heavens
· On The Parts of Animals
· Physics
· Poetics
· Rhetoric
· The Athenian Constitution
· Topics
 
Bibelrelateret
· Det Gamle Testamente - Vulgata Latin
· Det Ny Testamente - Græsk
· Det Ny Testamente - Vulgata Latin
· The Apocrypha and Deuterocanonical Books
Darwin
· The Descent of Man
· The Voyage of The Beagle
Flavious Josephus
· The Antiquities of the Jews
· The Wars of the Jews
Vis bøger som handler om Jesu Kristi Kirke Bøger om Jesu Kristi Kirke    e-Bøger    Alle bøger