Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
e-Bøger
Der er efterhånden stor efterspørgsel på bøger i formater som kan læses på håndholdte computere. Målet er at alle bibliotekets bøger vil kunne findes her. De publikationer som er konverteret, finder du her.
PocketPC PocketPC
benytter oftest Microsoft styresystem. Følgende bøger benytter Microsoft Reader.
  Palm Palm
benytter deres eget styresystem. Bøgerne til denne computer kan læses med PalmReader.
· Mormons Bog
· Lære og Pagter
· Den Kostelige Perle
· Det Gamle Testamente
· Det Ny Testamente
· Heber J. Grant
· En advarsels røst
· Et stort og forunderligt værk
· Evangeliske Lærdomme
· Herrens Hus
· Kirkens historie i tidernes..
· Profeten Joseph Smiths lærd..
  · Det Gamle Testamente
· Det Ny Testamente
· Den Kostelige Perle
· Lære og Pagter