Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Profeternes lærdomme
En af de vigtigste kilder til forståelse af evangeliets principper, er er de lærdomme som Gud egne profeter har givet os.

Vi finder lærdommene i bøger som profeterne selv har skrevet, eller i samlinger af taler, lektier eller andre af deres vidnesbyrd.
· Profeten Joseph Smiths lærdomme
· Evangeliske Lærdomme
· Brigham Young
 
· Mediation and Atonement
· Heber J. Grant
Bog kategorier