Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Jesus Kristus
Jesus Kristus er den vigtigste person som har levet på jorden. Han er Kirkens hovedhjørnesten. Hans lærdomme giver genklang over hele verden, selv efter 2000 år.

Alle kan drage nytte af, at studere hans liv og lærdomme. Der arbejdes på højtryk for at udvide denne sektion med flere bøger på dansk.
· Den Store Hvide Gud var en realitet
· Hvad mormonerne mener om Kristus
 
· Det Ny Testamente
Bog kategorier