Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Bøger på engelsk
Selv om det primære mål for dette bibliotek er at samle så meget dansk litteratur som muligt, er det kun naturligt at vi også har en større samling af engelsksprogede bøger.

Hovedårsagen til dette forhold er dels, at meget relavant literatur kun findes på engelsk, men også fordi et dybere studium er muligt når flere oversættelser studeres sammen.
· Bible Dictionary
· History of Joseph Smith
· Journal of Discourses
· Mediation and Atonement
· The Apocrypha and Deuterocanonical Books
· The Story and Philosophy of "Mormonism"
· Times and Seasons
 
· Church Chronology (to 1913)
· History of the Church
· Lectures of Faith
· The Antiquities of the Jews
· The Evening and The Morning Star
· The Wars of the Jews
Bog kategorier