Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
MP3

Naturtro lydgengivelse

Der har altid været et stort problem når musik skulle overføres til computer; filerne bliver meget store. Normalt hænger lydkvaliteten sammen med filstørrelsen: Bedre kvalitet=større filer. Denne sammenhæng er specielt et problem på internettet, hvor ikke alle har tid/råd til at hente lydfiler på op til 50 MB.

Komprimering og MP3

En metode til at afhjælpe ovenstående problem har været at forsøge at komprimere lyd-data, dvs. at man gemmer data på en måde så de fylder mindre (ens sekvenser lagres kun én gang), men hvor man kan genskabe de oprindelige data ved afspilning. Dette har også hjulpet - men langt fra nok.

I MP3 filformatet er man gået et skridt videre; her komprimeres data så meget, at man IKKE kan genskabe de oprindelige data. Der benyttes derimod en speciel matematisk metode til at genskabe en lyd som ligger TÆT på den oprindelige lyd. Det er det samme princip som benyttes i billed-formatet jpeg. Med MP3 får man altså højere lydkvalitet i mindre filer.

Procedure

Alle MP3 filerne på kristus.dk er generet ud fra de MIDI filer som også ligger her. MIDI signalerne er sendt til et eksternt lydmodul - et E-mu Proteus/1 eller E-mu Proteus 2000. Melodierne er derefter samplet på computeren og resultatet er gemt i MP3 format.

Kontakt
Information
Teknik
Formater
· XML
· MIDI
· MP3