Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Handicap hjælp
Den røde ring markerer hvor du kan finde ikonet for bogstavsstørrelse.

Skift skriftstørrelse

I nærheden af øverste højre hjørne på kristus.dk, finder du en knap som bruges til at skifte bogstavernes størrelse. På knappen findes et lille A og et større A som angiver knappens funktion. Du kan skifte frem og tilbage mellem normal og forstørret skrift ved gentagne klik på knappen.

Du kan også benytte tastatur-genvejen:
ALT-Q, som kan aktiveres på alle sider.

 
 
Læs mere om tastatur genveje

Tastatur genveje

På kristus.dk er der mulighed for at benytte tastatur-genveje til flere vigtige funktioner. En genvej aktiveres ved at samtidigt at trykke ALT og genvejens bogstav, muligvis efterfulgt af RETURN. Bemærk at den aktuelle side kan bevæge sig, så ikonet for den pågældende funktion bliver synlig.

Læs mere om genveje

 
 
Den røde ring markerer hvor du kan finde ikonet for lyd-afspilning.

Få teksten læst op

På nogle af bøgerne vil der fremkomme et ikon som ligner en højtaler oven over teksten. Dette ikon betyder at teksten er indtalt og findes på en computer på internettet. Du kan altså få læst teksten op ved at klikke på dette ikon.

Nogle af lydfilerne findes på Kristus.dk's egne servere, mens der også linkes til andre servere, f.eks. kirkens lyd-arkiver.

Du kan også benytte tastatur-genvejen:
ALT-A, som kan aktiveres på alle sider med ovenstående ikon.

 
 
Websiden Adgang For Alle med program til oplæsning af tekster

Få teksten læst op med talesyntese

På hjemmesiden www.adgangforalle.dk kan du hente et lille program som kan læse tekster op for dig. Du skal være tilsluttet internettet for at benytte programmet.

Det fungerer ved at du markerer den tekst som du gerne vil have læst op og klikker på programmets start-knap. Programmet vil derefter sende den markerede tekst til en server på internettet som fortolker teksten, opretter en MP3 fil, og sender den tilbage til dig, hvor den afspilles automatisk.

I de senere år er der gjort meget betydlige fremskridt inden for talesyntese, og dette programs stemme er rigtig god.

Kontakt
Information
Teknik
Formater
· XML
· MIDI
· MP3