Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Databaser

Alle tekster på kristus.dk er lagret i en database. Det giver en stor fordel når der skal søges efter bestemte ord eller fraser. Da der er stor forskel på den type tekster som findes på kristus.dk, er teksterne fordelt på to seperate databaser (teknisk set tabeller). For brugeren betyder det, at der ikke er så meget "støj" når der foretages almindelige søgninger.

DB1

Her finder du alle de tekster, som kan relateres direkte til Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Det drejer sig om skrifterne (på flere sprog), bøger og pjecer som er udgivet af kirken.

DB2

Alle filosofiske værker og bøger som er skrevet af folk udenfor kirken, er samlet i Database 2. Visse sprog-varianter af skrifterne - græsk og latin - findes også her. I skrivende stund kan der ikke søges i denne database, men det arbejdes der på.

Kontakt
Information
Teknik
Formater
· XML
· MIDI
· MP3