Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Skriftsteds-kæde
Tro er nødvendig til frelse
Det Ny Testamente / Brevet til hebræerne / Kapitel 11:6
6. Men uden Tro er det umuligt at behage ham; thi den, som kommer frem for Gud, bør tro, at han er til, og at han bliver deres Belønner, som søge ham.
Det Ny Testamente / Markus-evangeliet / Kapitel 16:15-16
15. Og han sagde til dem: 'Går ud i al Verden og prædiker Evangeliet for al Skabningen!
16. Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som ikke tror, skal blive fordømt.
Det Ny Testamente / Johannes-evangeliet / Kapitel 3:16-18
16. Thi således elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv.
17. Thi Gud sendte ikke sin Søn til Verden, for at han skal dømme Verden, men for at Verden skal frelses ved ham.
18. Den, som tror på ham, dømmes ikke; men den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne Søns Navn.
Det Ny Testamente / Brevet til hebræerne / Kapitel 4:2
2. Thi også os er der forkyndt godt Budskab ligesom hine; men Ordet, som de hørte, hjalp ikke dem, fordi det ikke var forenet med Troen hos dem, som hørte det.
Kæder
Bøger