Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Skriftsteds-kæde
Tro er grundvolden til salliggørelse
Det Ny Testamente / Brevet til hebræerne / Kapitel 6:1
1. Lader os derfor forbigå Begyndelsesordet om Kristus og skride frem til Fuldkommenhed uden atter at lægge Grundvold med Omvendelse fra døde Gerninger og med Tro på Gud,
Kæder
Bøger