Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Skriftsteds-kæde
Hvad tro er
Det Ny Testamente / Brevet til hebræerne / Kapitel 11:1
1. Men Tro er en Fortrøstning til det, som håbes, en Overbevisning om Ting, som ikke ses.
Kæder
Bøger